NYT FRA KONSTANT

KONSTANT opfylder krav som netvirksomhed

KONSTANT investerer 207 mio. DKK i elnettet i 2023

KONSTANT i top på effektivitet

KONSTANT overgår til ny tarifmodel fra april 2023