REGELSÆT MELLEM EL-LEVERANDØRERNE OG KONSTANT

Standardaftalen mellem el-leverandøren og KONSTANT regulerer forholdene parterne imellem ved brug af elnettet. Aftalen er i overensstemmelse med branchestandarden.

Servicevilkårene er et supplement til Standardaftalens bestemmelser og er en uddybning af serviceniveauet mellem el-leverandøren og KONSTANT. Vilkårene er i overensstemmelse med branchestandarden.

Standardaftalen (1. november 2021)

Servicevilkår (1. november 2021)

Forsyningstilsynets metodegodkendelse af Standardaftalen og Servicevilkårene (1. november 2021)

 

Arkiv over Standardaftaler og Servicevilkår

KONTAKT DIN ELHANDLER OM DIN ELREGNING


Har du spørgsmål til din elregning, skal du kontakte din elhandler. Det er nemlig dem, der afgør, hvordan du afregnes for dit elforbrug.

Din elhandler kan oplyse dig om elpriser og dine muligheder for eksempelvis flexsafregning. Det er også hos elhandleren, du ansøger om reduceret elafgift, hvis din bolig er elopvarmet.

Din elhandler fremgår af din elregning. 

 

VI DRIVER VORES VIRKSOMHED ANSVARLIGT

ÅRSRAPPORT - INTERN OVERVÅGNING

Elforsyningslovens foreskriver, at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Det vil sige, hvordan virksomheden vil sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter (netvirksomheden) og kommercielle aktiviteter (f.eks. elsalg). Programmet beskriver endvidere hvordan kundekontakten udføres, samt hvordan kundernes data håndteres.

Program for intern overvågning

Hvert år offentliggør KONSTANT en årsrapport vedr. det interne overvågningsprogram. Den seneste årsrapport kan du finde her.

Årsrapport 2020

Arkiv over årsrapporter

CODE OF CONDUCT

ANSVARLIGHED OG GOD PRAKSIS

Der er truffet beslutning om, hvilke retningslinjer der skal følges for ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation, samt hvilke krav man stiller til sig selv og sine leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold - Code of Conduct.

Se KONSTANTs Code of Conduct og Leverandør Code of Conduct (link til anden side).

 

VI HEDDER KONSTANT

 

Fordi vi KONSTANT leder el.

Fordi vi KONSTANT arbejder på at udvikle vores interne kompetencer.

Fordi vi KONSTANT udbygger og udvikler vores elnet.

Fordi vi KONSTANT er til stede i hverdagslivet.