FOR OS SOM NETVIRKSOMHED OG DIG SOM KUNDE SKAL DER OVERHOLDES NOGLE REGLER

REGELSÆT MELLEM KUNDE OG KONSTANT

Her finder du de regelsæt, der er gældende for KONSTANT og dig som kunde:

Tilslutningsbestemmelserne beskriver de forhold, der er for tilslutning og brug af distributionsnettet.

Tilslutningsbestemmelser

Arkiv over tilslutningsbestemmelser og netbenyttelsesaftaler

Hvad du finder i tilslutningsbestemmelserne:

Del 1 indeholder generelle bestemmelser om aftaleforholdet mellem Kunden og Netselskabet, ansvar, behandling af personoplysninger, kundeklager mv.

Del 2 indeholder bestemmelser om Elinstallationer på Forbrugsstedet, Måling og aflæsning af Kundens elforbrug, Netselskabets adgang til Elinstallationer og Elanlæg på Kundens ejendom, Afbrydelse og genåbning af elforsyningen mv.

Del 3 indeholder bestemmelser om Tilslutning til Distributionsnettet, Ændringer i Nettilslutningen, Forsyning af andre Kunder via Elanlæg på Kundens ejendom, Betaling af tilslutningsbidrag mv.

Forsyningstilsynets metodegodkendelse

Forsyningstilsynets godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardtilslutningsbidrag (12. april 2021)

Forsyningstilsynets godkendelse af metode for nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg (28. april 2021)

Forsyningstilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for A0-kunder (29. maj 2020)

Forsyningstilsynes godkendelse af metode for nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang (13. maj 2020)

Forsyningstilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for elektricitet (11. januar 2019)

Forsyningstilsynets (tidl. Energitilsynet) godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for elektricitet til varmeproduktion 2018*

* Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet) har dateret aftalen den 22. september 2016. Datering af aftale er officielt den 21. november 2017.

Forsyningstilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for elektricitet (23. november 2015)

Forsyningstilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tilslutningsbidrag (23. december 2019)

Forsyningstilsynets (tidl. Energitilsynet) godkendelse af metode for fastsættelse af nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere i det offentlige rum (19. juni 2018) 

ENGROSMODELLEN

REGELSÆT MELLEM EL-LEVERANDØRERNE OG KONSTANT

Her finder du de regler, der gælder fra den 1. april 2016 under Engrosmodellen. Reglerne er forlagt og godkendt af Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet).

Standardaftalen mellem el-leverandøren og KONSTANT, regulerer forholdene parterne imellem ved brug af elnettet. Aftalen er i overensstemmelse med branchestandarden.

Standardaftalen

Forsyningstilsynets (tidl. Energitilsynet) metodegodkendelse af Standardaftalen


Servicevilkårene er et supplement til Standardaftalens bestemmelser, og er en uddybning af serviceniveauet mellem el-leverandøren og KONSTANT.

Vilkårene er i overensstemmelse med branchestandarden.

Servicevilkår

Forsyningstilsynets (tidl. Energitilsynet) metodegodkendelse af Servicevilkårene

KONTAKT DIN ELHANDLER OM DIN ELREGNING


Har du spørgsmål til din elregning, skal du kontakte din elhandler. Det er nemlig dem, der afgør, hvordan du afregnes for dit elforbrug.

Din elhandler kan oplyse dig om elpriser og dine muligheder for eksempelvis flexsafregning. Det er også hos elhandleren, du ansøger om reduceret elafgift, hvis din bolig er elopvarmet.

Din elhandler fremgår af din elregning. 

 

VI DRIVER VORES VIRKSOMHED ANSVARLIGT

ÅRSRAPPORT - INTERN OVERVÅGNING

Elforsyningslovens foreskriver, at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Det vil sige, hvordan virksomheden vil sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter (netvirksomheden) og kommercielle aktiviteter (f.eks. elsalg). Programmet beskriver endvidere hvordan kundekontakten udføres, samt hvordan kundernes data håndteres.

Program for intern overvågning

Hvert år offentliggør KONSTANT en årsrapport vedr. det interne overvågningsprogram. Den seneste årsrapport kan du finde her.

Årsrapport 2020

Arkiv over årsrapporter

CODE OF CONDUCT

ANSVARLIGHED OG GOD PRAKSIS

Der er truffet beslutning om, hvilke retningslinjer der skal følges for ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation, samt hvilke krav man stiller til sig selv og sine leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold - Code of Conduct.

Se KONSTANTs Code of Conduct og Leverandør Code of Conduct (link til anden side).

 

VI HEDDER KONSTANT

 

Fordi vi KONSTANT leder el.

Fordi vi KONSTANT arbejder på at udvikle vores interne kompetencer.

Fordi vi KONSTANT udbygger og udvikler vores elnet.

Fordi vi KONSTANT er til stede i hverdagslivet.