KONSTANT

HVEM ER VI

KONSTANT Net A/S - et datterselskab i NRGi-koncernen
KONSTANT er en del af NRGi, der er et af Danmarks største forbrugerejede energiselskaber med 1100 medarbejdere og 220.000 andelshavere.

KONSTANTs leveringsområde
Vores leveringsområde dækker Aarhus, Djursland, Samsø, Tunø, Anholt og Horsens-området ned til Vejle Nord samt området ud til og med Endelave. Se leveringsområdet her.

KONSTANT har driftscentral i Aarhus
KONSTANTs driftscentral på Dusager i Aarhus overvåger elforsyningsnettet i KONSTANTs leveringsområde.

Driftscentralens opgave består i at rykke ud, hvis der skulle opstå strømudfald et sted i KONSTANTs forsyningsområde.

Driftsvagten er døgnbemandet og kan kontaktes på telefon 8739 0404.

KONSTANTs opgaver
KONSTANTs primære opgave er at drive, overvåge, vedligeholde og udbygge elforsyningsnettet, så der opretholdes en konstant og høj leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger. KONSTANT har driftsledelsen af og netbevilling til at drive elforsyningsnettet fra 0,4 kV til og med 60 kV niveau.

I forbindelse med driften af elforsyningsnettet har KONSTANT også som ansvar at drive nettet teknisk og økonomisk optimalt med høj leveringssikkerhed. Effektiviteten måles løbene af Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet), der udarbejder en benchmarking over alle elselskaber i Danmark.

Her er det KONSTANTs mål at ligge i toppen blandt de danske netselskaber!

KONSTANT er desuden ansvarlig for realisering af energibesparelser i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, herunder indgåelse af tilskudsaftaler samt dokumentation og indberetning af realiserede energibesparelser.

VI LEVERER EL TIL LOKALOMRÅDET

 

Vi leverer ikke bare el til forbrugere og ejere, men sørger både for at udbygge elnettet i takt med den rivende udvikling i det østjyske område og rådgive om energibesparelser. For os er en af vores vigtigste opgaver at sørger for, at den lokale infrastruktur kontinuerligt forbedres og sikres til fremtiden.