HVORFOR SUMMATIONSMÅLER?

Siden opsætning af fjernaflæste elmålere i KONSTANTs netområde i 2009, har KONSTANT opsat én målertype ved alle installationer, fasemåleren. Du kan læse meget mere om vores intelligente elmåler på denne side.

Selvom fasemåleren opfylder de europæiske standarder og alle gældende lovkrav, så har Energi-, Forsynings- og Klimaministeren ved bekendtgørelse nr. 75 af 25/01/2019 besluttet, at KONSTANT som netselskab fremadrettet skal installere summationsmålere hos egenproducenter (eksempelvis solcelleejere).

Det følger af Bekendtgørelsen § 11, stk. 2, at en netvirksomhed, der har idriftsat en fjernaflæst elmåler, som ikke opfylder kravene hos en egenproducent, skal udskifte denne til en summationsmåler, hvis egenproducenten anmoder herom. Egenproducenten skal afholde de dokumenterede meromkostninger for udskiftningen. Metoden til beregning af meromkostningen er godkendt af Forsyningstilsynet.

Ved anmodning om udskiftning til summationsmåler opkræves gebyret ”Målerudskiftning på kundens foranledning” over elregningen. Gebyret kan ses i vores gældende gebyrblad.

Du skal være godkendt som egenproducent for at kunne anmode KONSTANT om at udskifte din elmåler til en summationsmåler.

Du kan læse mere om ovenstående, som er hentet fra seneste Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget nr. 75 af 25/01/2019, her. 

Er du som egenproducent interesseret i, hvad du potentielt kan opnå rent økonomisk ved at få udskiftet din elmåler, kan du læse Dansk Energis notat om Konsekvensvurdering vedr. de to måleprincipper for nettoafregnede elkunder, som Dansk Energis sekretariat har udgivet som en del i en arbejdsgruppe i Energistyrelsens regi. 

KONTROL AF ELMÅLER

 

Sådan gør du

For at kunne bestille en summationsmåler kræver det, at den nuværende installation/elmåler er godkendt som egenproducent, og at elmåleren i forvejen ikke allerede er en summationsmåler.

I formularen til venstre kan du kontrollere, ved at indtaste målernummeret fra din nuværende elmåler, om målertypen er en fase- eller summationsmåler.

Herudover vil du også få oplyst om installationen er godkendt som egenproducent.

Oplever du problemer?
Prøv at trykke Ctrl + Shift + R, og skriv dit målernummer ind igen.

BESTILLING AF SUMMATIONSMÅLER

Find dit målernummer

 

Persondatapolitik
Når du bestiller udskiftning til summationsmåler, giver du os oplysninger om dit navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og målernummer. Disse oplysninger er nødvendige for gennemføre sagsbehandlingen, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Dine oplysninger slettes iht. betingelserne i faktureringsbekendtgørelsen. 

Læs mere om KONSTANTs håndtering af dine personoplysninger her.

 

 

 

HAR DU SPØRGSMÅL

Spørgsmål kan rettes til installationsafdelingen på telefon 7929 2620.