"Det var faktisk meget enkelt og nemt at få energitilskud. Vi sendte papirerne ind, og et stykke tid efter var der 2.000 kr. på vores konto. Det var snildt!"

Boligejer i Knebel

NYTTIG INFO

SPØRGSMÅL OG SVAR

Her finder du svaret på de mest gængse spørgsmål om tilskud til energibesparende tiltag i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats.

Siden er opdelt i følgende overordnede temaer:

 • Tilskud til energibesparelser
 • Udbetaling af tilskud til energibesparelser
 • Varmepumper
 • Kedler
 • Andet
 • Eksterne kilder

Har du stadig spørgsmål, eller fandt du ikke det, du søgte, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@konstant.dk

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

 

VIGTIG ÆNDRING

TILSKUD

Alle elnetselskaber i Danmark, herunder KONSTANT, er forpligtede til årligt at realisere en række energibesparelser.

Denne forpligtelse har KONSTANT bl.a. løst ved at give tilskud til konvertering til vedvarende energikilder som eksempelvis varmepumper.
Ved udgangen af 2020 ophører denne forpligtelse.

Det har betydning for dine muligheder for at få tilskud til energibesparelser via energiselskabernes energispareordning hos KONSTANT.

Ansøg om tilskud senest 30. juni 2020

Hvis du ønsker at søge om tilskud fra KONSTANT, skal du have ansøgt senest den 30. juni 2020.

Frist for færdiggørelse: 30. september 2020
Fristen for færdiggørelse af projekt og indsendelse af dokumentation er den 30. september 2020.
Det betyder, at arbejdet med tilskudberettigede energiforbedringer af boligen skal være afsluttet, og dokumentation inkl. faktura for udført arbejde skal være sendt til KONSTANT senest den 30. september 2020. Er dette ikke tilfældet, bortfalder en eventuel accept af tilskud og dermed muligheden for at få tilskud.

Tilskud efter 2020
Regeringen indgik i 2018 en ny energiaftale, der indeholder en revideret energispareindsats. Det udmønter sig i, at du – som privat boligejer – vil kunne søge om tilskud til energiforbedringer direkte hos Energistyrelsen. De endelige retningslinjer for den nye energispareindsats ligger endnu ikke fast.

 

TILSKUDSORDNINGEN

Hjem

 1. Hvorfor yder KONSTANT tilskud til energibesparelser?
  <p>KONSTANT yder tilskud til energibesparelser i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats.</p> <p>KONSTANT skal iht. den gældende energispareaftale medvirke til – og fremme – realisering af energibesparelser hos slutforbrugerne af energi i Danmark. En slutforbruger kan være en privat boligejer, men det kan også være erhvervsvirksomheder, engros- og detailhandlere, boligforeninger og offentlige institutioner.</p> <p>Gennem energispareindsatsen har slutforbrugeren mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag som eksempelvis energirenovering af den eksisterende bygningsmasse eller konvertering til mere energieffektive opvarmningsformer.</p>
 2. Hvad er en energibesparelse?
  <p>Når du gennemfører et energispareprojekt, som eksempelvis udskiftning af din nuværende opvarmningsform til en varmepumpe, i din bolig, vil dette som regel resultere i en energibesparelser, der vil give dig en lavere energiregning år efter år. Energibesparelsen opgøres som det sparede antal kilowatt-timer det første år.</p>
 3. Hvordan beregnes størrelsen af tilskuddet?
  <p>Tilskuddet beregnes ud fra den kWh-besparelse, der opnås ved at gennemføre energitiltaget; jo flere kWh du sparer, jo større tilskud kan du få.</p> <p>Besparelsen opgøres i kWh og udregnes efter Energistyrelsens retningslinjer; den såkaldte standardværdi. Få yderligere information om <a href="http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx" target="_blank">beregning af energibesparelser</a> her.</p>
 4. Hvor kommer pengene fra?
  <p>KONSTANT skal medvirke til at realisere energibesparelser hos slutbrugere af energi i henhold til energiselskabernes energispareindsats. Energitilsynet har fastlagt, at de faktiske omkostninger til opfyldelsen af energispareforpligtelsen skal bæres af slutforbrugerne (husholdninger, den offentlige sektor og erhvervsvirksomheder).</p> <p>Det vil sige, omkostningen til opfyldelse af energispareforpligtelsen opkræves via elregningen.</p>
 5. Hvem kan indberette en realiseret energibesparelse?
  <p>Det er kun net- og distributionsselskaber, der kan indmelde realiserede energibesparelser.</p> <p>Slutforbrugeren eller en aktør indsender dokumentation for energibesparelsesprojekter til energiselskabet – eksempelvis KONSTANT - der herefter indmelder de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen.</p>
 6. Hvordan modtager jeg tilskud til energibesparelser?
  <p>Det er nemt at ansøge om tilskud til energibesparelser. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at du skal have modtaget accept på tilskud fra KONSTANT, inden du bestiller anlægget eller indgår aftale med fagmand om opsætning af anlæg. Når du har ansøgt om tilskud og modtaget accept på tilskud fra KONSTANT, kan du påbegynde dit energiprojekt.</p> <p>Du gør følgende:</p> <ol> <li>Du ansøger om tilskud ved KONSTANT </li> <li>Du modtager svar med accept om tilskud fra KONSTANT</li> <li>Du kan nu købe materialer og/eller indgå en aftale med håndværker om udførelse af energiforbedringen</li> <li>Du indsender dokumentation for udført arbejde til KONSTANT</li> <li>KONSTANT overfører tilskuddet til din konto</li> </ol> <p>Tilskuddet til energibesparelser sker i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, og indberetningsretten til energibesparelser ved forbedringen af din bolig tilfalder KONSTANT. Det vil sige, at KONSTANT indberetter besparelserne til Energistyrelsen, når energiforbedringen i din bolig er gennemført, og tilskuddet er udbetalt. Du beholder naturligvis selv din årlige besparelse på energiregningen.</p> <p>Der er naturligvis ikke gebyr på tilskuddet, så du får hele tilskudsbeløbet udbetalt direkte til din konto.</p>
 7. Jeg har søgt om tilskud. Hvornår kan jeg påbegynde arbejdet?
  <p>Når du har ansøgt om tilskud fra KONSTANT, vil du inden for fem arbejdsdage modtage en mail fra KONSTANT, som angiver, om du kan få tilskuddet. Når du har modtaget denne mail, kan du i bekræftende fald begynde at energiforbedre din bolig.</p> <p>Du skal være opmærksom på, at accept af din ansøgning skal ligge, <strong>før</strong> du igangsætter projektet. Du må altså ikke have indgået bindende aftale om køb/levering af materialer, udstyr mv. eller indgået aftale med fagmand om opsætning af anlægget. Du må selvfølgelig gerne have indhentet tilbud eller lignende.</p>
 8. Jeg har lige fået varmepumpe og vil gerne søge om tilskud til denne energiforbedring. Kan jeg det?
  <p>Nej. På grund af lovgivningen kan KONSTANT ikke yde tilskud til energiforbedringer, med mindre KONSTANT har godkendt din ansøgning, <strong>inden</strong> du sætter arbejdet i gang.</p>
 9. Må jeg videregive/sælge min energibesparelse til andre?
  <p>Nej. Når du har indgået en tilskudsaftale med KONSTANT, overdrager du din energibesparelse til KONSTANT, og det er herefter os, der indrapporterer besparelsen til Energistyrelsen. Du beholder naturligvis de penge, du sparer på energiregningen.</p> <p>Du må ikke samtidigt ansøge om tilskud til den samme besparelser gennem andre energiselskaber eller overdrage besparelsen til en aktør - eksempelvis en energirådgiver eller en håndværker - da der så vil ske en dobbeltregistrering.</p> <p>Det er derfor altid en god idé at spørge din håndværker eller der, hvor du køber materialer, om de indberetter energibesparelsen.</p> <p>Hvis det i forbindelse med vores stikprøvekontroller viser sig, at tilskuddet er udbetalt to gange, vil vi desuden kræve tilskuddet tilbagebetalt tillagt 1.000,00 inkl. moms til dækning af sagsomkostninger.</p>
 10. Jeg bor ikke i KONSTANTs forsyningsområde. Kan jeg få tilskud?
  <p>Ja. Tilskuddet fra KONSTANT er landsdækkende.</p>
 11. Kan jeg selv energiforbedre min bolig og stadig modtage tilskud?
  <p>Ja. Tilskuddet fra KONSTANT følger materialerne til energiforbedringerne, og det er husstanden, som betaler for arbejdet eller materialerne, der modtager tilskuddet.</p> <p>Hvis installationen ikke fremgår af en faktura, skal der medsendes dokumentation for installation (evt. som foto).</p>
 12. Kan jeg få tilskud til nybyggeri?
  <p>Nej. KONSTANT giver kun tilskud energiforbedringer i eksisterende byggeri.</p>
 13. Jeg bor til leje. Kan jeg søge om tilskud?
  <p>Ja. Det skal dog være dig, der afholder udgiften til køb og installation af tiltaget.</p>
 14. Jeg er udlejer. Kan jeg søge om tilskud?
  <p>Ja. Hvis det dig, der ejer bygningen, hvor energispareprojektet udføres, og det er dig, der <span>afholder udgiften til køb og installation af tiltaget.</span></p>
 15. Kan jeg få tilskud til alle mærker af varmepumper?
  <p>Nej. KONSTANT giver kun tilskud til varmepumper, der opfylder EU’s Ecodesignkrav.</p> <p>Det er dog et krav i forbindelse med salg af nye varmepumper i Danmark, at de opfylder Ecodesignkravene.</p>
 16. Kan jeg få tilskud til en varmepumpe i anneks eller garage?
  <p>Nej. Varmepumpen skal placeres centralt i boligen. Boligen skal som minimum være 80 m² og være registreret i BBR som helårsbeboelse.</p>
 17. Kan jeg få tilskud til varmepumpe i sommerhus?
  <p>Nej. Du kan ikke få tilskud fra KONSTANT til varmepumper i sommerhus. Vi har valgt at give tilskud til energiprojekter, der udføres i helårsbeboelse.</p> <p>Hvis sommerhuset er godkendt som helårsbeboelse, kan der dog gives tilskud. Godkendelsen skal fremgå af BBR. Alternativt skal der foreligge dokumentation på godkendelsen fra kommunen til dette, og husejer skal have folkeregisteradresse i sommerhuset.</p>
 18. Kan jeg få tilskud til isolering og vinduer?
  <p>Nej. Du kan ikke få tilskud fra KONSTANT til isolering og vinduer. Vi har valgt at give tilskud til vedvarende energiformer såsom varmepumper og solvarmeanlæg.</p>
 19. Kan jeg få tilskud til udskiftning af eksisterende varmepumpe?
  <p>Nej. Du kan få tilskud fra KONSTANT, hvis du skifter fra en varmekilde til en anden. Du kan altså ikke få tilskud fra KONSTANT, hvis du f.eks. har en luft til luft-varmepumpe og udskifter den med en ny luft til luft-varmepumpe.</p>
 20. Kan jeg få tilskud til boligventilation?
  <p>Nej. Du kan ikke få tilskud fra KONSTANT til installation af boligventilation. Vi har valgt at give tilskud til vedvarende energiformer såsom varmepumper og solvarmeanlæg.</p>
 21. Kan tilskud kombineres med håndværkerfradraget?
  <p>Ja. Du må gerne få tilskud til dine energibesparende projekter samtidig med, at du modtager håndværkerfradraget. Du kan læse mere om håndværkerfradraget på <a href="http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759" target="_blank">SKATs hjemmeside</a>.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

UDBETALING AF TILSKUD

Hjem

 1. Energiforbedringen er foretaget i min bolig. Hvad gør jeg nu?
  <p>Følgende dokumentation skal sendes til KONSTANT for at få udbetalt tilskud:</p> <ul> <li>Tilskudskontrakt i underskreven form</li> <li>Udspecificeret dokumentation (gerne kopi) i form af kvittering/faktura for materialer og/eller for det udførte arbejde. Medsend tilbud/ordrebekræftelse, hvis sådanne forefindes.</li> <li>Hvis installation ikke fremgår af faktura, medsendes dokumentation herfor (evt. som foto).</li> </ul> <p>Du kan anvende <a data-id="153318" href="/net/tilskud/tilskud-til-privat/udbetaling-af-tilskud/sektioner/dokumentation-af-energibesparelse/" title="Dokumentation af energibesparelse">den elektroniske blanket</a>. Alternativt kan dokumentationen mailes til <a href="mailto:energibesparelser@konstant.dk" target="_blank">energibesparelser@konstant.dk</a> eller sendes til KONSTANT A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N, Att.: Energibesparelser.<br /> <br />Du skal være opmærksom på, at fristen for færdiggørelse af et projekt og indsendelse af dokumentation er <span style="text-decoration: underline;">inden</span> den 1. oktober 2020. Er dette ikke tilfældet, bortfalder en eventuel accept af tilskud.</p>
 2. Hvad kræves som dokumentation af et tilskudsprojekt?
  <p>I forbindelse med ansøgning om tilskud, er det afgørende, at KONSTANT er i stand til at afgøre, om tilskud gives på den rette baggrund. Det vil sige, den rette dokumentation skal være til stede, før KONSTANT kan udbetale tilskuddet.</p> <p><strong>Før installation</strong><br />Førsituationen dokumenteres ved at vedhæfte brugbare billeder af den nuværende opvarmningsform/varmekilde. Billedet vedhæftes ved ansøgning om tilskud, jf. <a data-id="195022" href="/media/3390951/guide-billeder-af-foersituation-220319.pdf" target="_blank" title="Guide til billede af førsituation Marts 2019">vejledning</a>.</p> <p><strong>Efter installation</strong><br />Når arbejdet er udført, indsendes følgende:</p> <ul> <li>Udfyldt tilskudskontrakt</li> <li>Udspecificeret dokumentation (i kopi) i form af kvittering/faktura for materialer og for det udførte arbejde. Medsend tilbud/ordrebekræftelse, hvis sådanne forefindes</li> <li>Varmepumpens energimærke ved tilskud til luft/luftvarmepumpe</li> </ul> <p><strong>Gør det selv-projekter</strong><br />Hvis installation ikke fremgår af faktura, skal der medsendes dokumentation herfor (evt. som foto).</p> <p> </p> <p> </p>
 3. Hvad er en udspecificeret regning?
  <p>I kopien af den udspecificerede regning, du sender ind til KONSTANT, skal der tydeligt fremgå, hvilke tiltag regningen omhandler. Dette gøres for at vurdere, om de energibesparelser, der er søgt tilskud til, stemmer overens med dokumentationen (faktura og ordrebekræftelse).</p>
 4. Hvordan sikrer jeg, at andre ikke indberetter mine energibesparelser?
  <p>På regningen fra en håndværker kan der stå, at du får en rabat imod, at du overdrager energibesparelser til håndværkeren. De ord, der typisk er brugt i den forbindelse, er ord som tilskud til energibesparelse, energitilskud og <span>CO</span><sub>2</sub><span>-godtgørelse</span>. Tilskuddet kan dog være ”gemt” i ord som messe- eller kampagnerabat.</p> <p>Oplever du, at ovenstående er tilfældet, og ønsker du stadig tilskud fra KONSTANT Net A/S, skal du fra håndværkeren - eller det sted, du køber materialerne - have en skriftlig dokumentation på, at vedkommende ikke indberetter energibesparelsen.</p>
 5. Hvornår får jeg udbetalt tilskud?
  <p>Når du har sendt dine oplysninger til KONSTANT, og KONSTANT har godkendt dine oplysninger, sender vi dig en mail, hvori der oplyses, at pengene er på vej til dig. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 30 dage, inden pengene overføres til det oplyste kontonummer.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

VARMEPUMPER

Hjem

 1. Hvad er EU's Ecodesign?
  <p>EU stiller krav til produkters energieffektivitet, således at de energimæssigt dårligste produkter forsvinder fra markedet.</p> <p>Der kan således stilles Ecodesignkrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi eller har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt. Det gælder eksempelvis varmepumper og vinduer.</p> <p>Læs mere om <a href="http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/apparater-produkter/Ecodesign/ecodesign_netversion.pdf" target="_blank">ordningen</a> og de <a href="http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/ecodesign" target="_blank">produkter, der er omfattet af ecodesignordningen</a>.</p>
 2. Hvad er normeffektivitet?
  <p>Normeffektiviteten er et tal, der viser, hvor mange gange mere energi varmepumpen leverer i form af varme, end den forbruger i form af el over et helt år. Jo højere effektivitet, jo lavere elregning, og jo lavere elregning, jo lavere CO<sub>2</sub>-udslip.</p> <p>Normeffektiviteten for den enkelte pumpe er beregnet på grundlag af producentens/forhandlerens egne oplysninger om varmepumpens effektivitet i de forskellige driftssituationer.</p>
 3. Hvad betyder energimærke A ifm. luft til luft-varmepumper?
  <p>Luft til luft-varmepumper energimærkes efter samme princip som hårde hvidevarer. Mærkning angiver varmepumpernes energieffektivitet på en skala fra A til G, hvor A er lavt forbrug, og G er højt forbrug.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

KEDLER

Hjem

 1. Hvordan kan jeg se typen på min gaskedel?
  <p>Lukkede gaskedler er med et dobbelt rør, hvor der suges luft ind, og røggassen blæses ud. Kedler med åben forbrænding suger luften fra opstillingsrummet og blæser røggassen ud i et enkelt rør eller skorsten.</p> <p>Kedelunit med gasblæsluftbrænder består af kedel med påmonteret gasbrænder og aftræk igennem skorsten.</p>
 2. Hvad er et træpillefyr med automatisk fyret kedel?
  <p>Et træpillefyr med automatisk fyret træpillekedel er et fyr, der automatisk fyrer med træpiller. Kedlen skal overholde kedelklasse 5 i DS/EN 303-5.</p>
 3. Hvad er forskellen på kondenserende og ikke-kondenserende kedler?
  <p>En kondenserende kedel omdanner stort set al gassen/olien ved forbrænding. Processen danner kondensvand inde i kedlen og i aftrækssystemet. Kondensvandet drypper ud af kedlen, og denne type kedel skal derfor være tilsluttet et afløb. Det skal en ikke-kondenserende kedel ikke være.</p> <p>Kedeltypen vil normalt også være angivet i boligens energimærkning. Ellers indeholder installationsvejledningen, der fulgte med fyret/kedel, også denne information.</p> <p>Hvis dit fyr er 10 år eller yngre, vil det ofte være kondenserende.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

ANDET

Hjem

 1. Hvad har CO2-kvoter med tilskud at gøre?
  <p>CO<sub>2</sub>-kvoter har i bund og grund ikke noget med tilskud at gøre.</p> <p>En CO<sub>2</sub>-kvote er en tilladelse givet til en produktionstung virksomhed til at udlede et ton CO<sub>2</sub> i EU. Det kan for kvotebelagte virksomheder være nødvendigt at købe CO<sub>2</sub>-kvoter for at opnå den påkrævede reduktion.<br /> <br />Kvoter kan købes og sælges på tværs af grænser inden for Europa ud fra en fastsat markedspris. Handel med kvoter skal sikre, at reduktionerne sker der, hvor det økonomisk er mest hensigtsmæssigt.<br /> <br />Loven om CO<sub>2</sub>-kvoter omfatter virksomheder, der opererer inden for energiproduktion, raffinering, produktion og forarbejdning af ferrometaller (malm/støbejern), fremstilling af klinker (cement), glas, keramiske produkter (tegl) og papirmasse.</p>
 2. Hvad er reduktion i elafgift?
  <p>Elafgiften til staten betales via elregningen.</p> <p>Der gælder en særlig regel for elafgiften i helårsboliger med elvarme. Alle privatkunder, der bruger elvarme til at opvarme deres helårsbolig, kan få en reduktion i elafgiften, for det forbrug der ligger over 4.000 kWh pr. år.</p> <p>For at få reduktion i elafgift skal boligen være registreret som elopvarmet i Bygnings- og Boligregisteret, BBR. Den særlige afgift fastsættes løbende af myndighederne år for år.</p> <p>Det er dit elhandelsselskab, der sørger for at registrere reduktionen, og det derfor dem, du skal kontakte for at få en ansøgningsblanket.</p>
 3. Hvad er håndværkerfradraget?
  <p>Kært barn har mange navne, og håndværkerfradrag, servicefradrag og BoligJobordningen nævnes i flæg. Håndværkerfradraget/Servicefradraget er en del af regeringens BoligJobordning.</p> <p>Håndværkerfradraget gælder kun for arbejdslønnen på det udførte arbejde. Det er derfor vigtigt, at du beder din håndværker om at opdele fakturaen i arbejdsløn og materialeudgifter. Arbejdet skal desuden stå på listen over godkendte ydelser.</p> <p>Læs mere om de betingelser, der skal opfyldes for at få udbetalt fradraget, på <a href="http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759" target="_blank">SKATs hjemmeside</a>.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

HAR DU ALLEREDE LÆST VORES SIDER OM TILSKUD OG ENERGIBESPARENDE LØSNINGER, KAN DU SE MERE HER

ENERGIINFORMATION FRA EKSTERNE KILDER

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB) samler og formidler viden om mulighederne for at reducere energiforbruget i bygninger. Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag.

Energinet
Energinet varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje" og har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger. På side findes bl.a. information om regler for solcelleanlæg og vindmøller samt tariffer og priser.

Energistyrelsen
SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der indeholder diverse værktøjer til at hjælpe med at spare på energien. Ny Varme udregner f.eks., om du kan spare penge ved at skifte til en ny type varme. Det digitale energimærke giver et hurtigt overblik over din energimærkningsrapport og viser, hvilke forbedringer du kan gennemføre for at ændre energimærket.

Læs også brochuren: Energiforbedring af din bolig (til boligejere).

Energi Danmark
Energi Danmark, der er ejet af en kreds af energiselskaber i Danmark, har udarbejdet brochuren "Gode elvaner - vejen til en lavere elregning". Brochuren, der er fra 2005, giver gode råd om at reducere elforbruget i boligen.

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE

 

 Vi vil gerne sikre os, at du finder den information, du har brug for på vores side. Derfor beder vi dig angive, om du fandt det, du skulle, eller om du mangler information.

Er der informationer, som du ikke kan finde på siden, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 7222 6260 eller mail energibesparelser@konstant.dk.