GRØN FORNUFT BETALER SIG

TILSKUD TIL JERES ENERGIPROJEKTER

Der er mange argumenter for at investere i energiforbedringer. Der er ingen tvivl om, at effektiv anvendelse af energi i dag er et yderst vigtigt element i virksomhedens økonomi. Kort sagt, jo mindre strøm I bruger, jo bedre bliver jeres bundlinje. Gennem energiforbedringer kan I opnå:

  • Reducerede energiudgifter
  • Større effektivitet
  • Øget konkurrenceevne
  • Forbedret arbejdsmiljø og komfort
  • Mindsket miljøbelastning og en grønnere profil

Det er nemt og ligetil at søge og få udbetalt tilskuddet til energibesparelser. Overvejer I at gennemføre energibesparende tiltag, kan vi være behjælpelige med at afklare jeres tilskudsmuligheder. I kan også få support og sparring før og under udførelse af projektet til f.eks. beregning og dokumentation af besparelserne.

 

DET ER NEMT

SÅDAN FÅR I TILSKUD FRA KONSTANT

Virksomheder, detail- og engroshandel, boligforeninger og kommuner har mulighed for at indgå aftale om tilskud af de energibesparelser, der kan findes og realiseres i virksomheden og/eller bygningsmassen. Det kunne være optimering af produktionsanlæg, driftsstyring, udskiftning af gamle kedler, installation af varmepumper eller andre projekter inden for energirenovering.

Sådan får I tilskud
Det er nemt at lave en aftale om tilskud til energiforbedringer med KONSTANT. I skal være opmærksomme på, at aftalen skal være lavet inden opstart af energispareprojektet. Det vil sige, der må ikke være indgået aftale om køb/levering af materialer, udstyr mv. eller bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet. Der må dog godt have været udført forundersøgelser, projektering og indhentelse af tilbud.

Tilskuddet ydes i forbindelse med energiselskabernes energispareindsat, og KONSTANT får ved udbetaling af tilskuddet overdraget retten til at indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen. Energibesparelserne kan ikke overdrages til andre.

  1. I kontakter KONSTANT og indgår en aftale om tilskud til et eller flere energiprojekter
  2. Det konkrete energispareprojekt gennemføres
  3. Energibesparelserne opgøres og indberettes til KONSTANT Net A/S iht. de gældende krav
  4. KONSTANT udbetaler tilskuddet til jer

KVALITET I ALT VI GØR

Vi stræber efter den højeste kvalitet i vores energibesparelser. Derfor kvalitetssikrer vi samtlige sager, inden vi indberetter dem til Energistyrelsen.

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

KRAV TIL BESPARELSER

Aftaler om tilskud til dokumenterede, realiserede energibesparelser skal leve op til gældende krav.

  • Aftale af 16. december 2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes energispareindsats..

Se hele energispareaftalen, herunder aftalegundlag og bekendtgørelse her.

KONSTANT får ved udbetaling af tilskuddet overdraget retten til at indberette de realiserede energibesparelser. Energibesparelserne kan ikke overdrages til andre.

Hvor stort er tilskuddet?
Energisparetilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget energi der spares. Besparelsen opgøres i kWh og udregnes efter Energistyrelsens retningslinjer.

Besparelser beregnes enten specifikt eller efter standardværdikataloget.

 

 

KONSTANT

KONTAKT OS OM TILSKUD

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os og høre nærmere om jeres muligheder for at indgå en aftale om tilskud til jeres energispareprojekter.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@konstant.dk

Du kan også allerede nu udfylde kontaktformularen, og vi vil herefter kontakte dig.

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af dine personoplysninger, jf. nærmere her.

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE

 

 Vi vil gerne sikre os, at du finder den information, du har brug for på vores side. Derfor beder vi dig angive, om du fandt det, du skulle, eller om du mangler information.

Er der informationer, som du ikke kan finde på siden, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 7222 6260 eller mail energibesparelser@konstant.dk.