KONSTANT HJÆLPER JER VIDERE

ENERGIBESPARELSER TIL GAVN FOR ØKONOMI OG MILJØ

Virksomheder, forretninger, offentlige institutioner og boligforeninger har mulighed for at indgå en direkte aftale med KONSTANT om et kontant tilskud til de energibesparende tiltag, der findes og udføres i virksomheden eller boligforeningen. Energitilskuddet er med til at gøre jeres energiprojekt til en endnu bedre forretning.

Stort potentiale for besparelser
Energiforbruget og dets påvirkning på økonomien er et vigtigt område for både erhvervsvirksomheder, detailhandlen, boligforeninger samt i offentligt regi. Effekten af energioptimeringer kan ses direkte på bundlinje og i det grønne regnskab.

Der findes mange muligheder for at energiforbedre og dermed opnå store energibesparelser. Det kunne være energiprojekter inden for:

 • Skift fra lysstofrør til LED
 • Optimering af ventilationsanlæg
 • Udskiftning af kedler
 • Installation af varmepumper
 • Optimering af processer og produktionsanlæg
 • Udskiftning af køleanlæg
 • Montering af låger på kølediske og frysediske
 • Montering af lufttæpper
 • Etablering af varmegenvinding
 • Teknisk isolering af varmeanlæg
 • Udskiftning af elmotorer og pumper
 • Effektivisering af trykluftskompressorer
 • Forbedring af bygningens klimaskærm med isolering og vinduer

I kan også få tilskud til energiprojekter
Det er nemt at få tilskud fra KONSTANT. I skal dog være opmærksomme på, at samarbejdsaftalen med KONSTANT skal være indgået, inden I starter energiprojektet op.

I må gerne have foretaget forundersøgelser eller projektering samt have modtaget tilbud på udførelse af løsningen, men I må bare ikke have indgået aftale om køb eller levering af energibesparende materialer, udstyr osv. Der må heller ikke være indgået bindende aftale med en montør, installatør eller rådgiver om igangsætning af energioptimeringen.

Tilskuddet ydes i forbindelse med energiseselskabernes energispareindsats og for bl.a. at motivere energibesparende initiativer i den eksisterende bygningsmasse samt energiforebedringer i produktionsanlæg.

Få mere at vide
I kan læse mere om jeres muligheder for få et økonomisk energitilskud samt få besvaret jeres spørgsmål om energispareordningen på disse sider.

Kontakt også gerne KONSTANT for at høre nærmere om jeres muligheder for at indgå en tilskudsaftale.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@konstant.dk

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af dine personoplysninger, jf. nærmere her.

I kan også allerede nu udfylde kontaktformularen, og vi vil herefter kontakte jer.

"Tilskuddet er med til at reducere tilbagebetalingstiden og gør dermed energirenoveringsprojektet til en endnu bedre forretning."

Boligrenoveringsprojekt i Aarhusiansk boligforening

ENERGISPAREINDSATSEN