TILSKUD FRA KONSTANT

VIDEREFORMIDLING AF TILSKUD

Håndværkere, installatører, leverandører og rådgivere kan indgå en samarbejdsaftale – en såkaldt aktøraftale - med KONSTANT. Samarbejdet indebærer, at KONSTANT giver tilskud til investering i de energibesparelser, du finder og realiserer ude hos dine kunder. Tilskuddet ydes i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats.

Energitilskuddet kan give dig et ekstra salgsargument i forbindelse med energibesparende projekter hos kunderne, idet tilskuddet gør det billigere for kunderne at gennemføre energiforbedringerne.

Du skal være opmærksom på, at aktøraftalen med KONSTANT skal være tegnet inden opstart af projektet hos dine kunder.

 

DET ER NEMT!

SÅDAN VIDEREFORMIDLER I TILSKUD FRA KONSTANT

Det er nemt at videreformidle tilskud til energibesparelser, og I vælger selv, hvordan I vil håndtere ordningen. I kan vælge at indgå en aktøraftale med KONSTANT. Eller I kan orientere kunden om ordningen. Forskellen på de to løsninger er, hvem der udarbejder dokumentation for realiseret energibesparelse, og hvem der modtager tilskuddet i den sidste ende. Se mere om de to muligheder nedenfor.

En aktøraftale giver mange fordele
Hvis I vælger installatøraftaleformen, er det jer, der indsender dokumentation for et udført energiprojekt til KONSTANT. Det er også jer, der modtager tilskuddet. I kan helt selv vælge, hvordan I vil videreformidle pengene til kunden.

 1. I kontakter KONSTANT og indgår en aftale om tilskud til et eller flere energispareprojekter
 2. I laver en aftale med slutkunden om overdragelse af energibesparelserne
 3. Når aftalen mellem KONSTANT, dit firma og kunden er på plads, udføres energispareforbedringen
 4. I opgør og indberetter energibesparelserne til KONSTANT
 5. KONSTANT udbetaler tilskuddet til jer

Der er mange fordele ved at have en aktøraftale med KONSTANT. Vi stiller bl.a. forskellige beregningsark til jeres rådighed. Beregningsarkene kan I bruge i den direkte dialog med kunden, da I nemt kan udregne tilskudsstørrelsen og driftsøkonomien i et givent energiprojekt. Beregningsarkene bruges desuden som dokumentationsskabelon, når I indsender realiserede energibesparelser til os. Det letter ikke blot jeres administration, det gør også behandlingstiden for udbetaling af tilskud til jer meget kortere.

Vi sparrer gerne med jer om mulige projekter inden for energirenovering og energioptimering. Det gælder både før, under og efter projektet.

Kundeaftale: En ekstra service
I kan også vælge blot at informere kunden om muligheden for tilskud. I dette tilfælde er det ikke jer, der har en aktøraftale med KONSTANT. Det er derimod kunden selv, der direkte ansøger, indsender dokumentationen og modtager tilskuddet fra KONSTANT.

Private slutkunder skal ansøge senest 30. juni 2020

Værd opmærksom på at KONSTANT stopper med private slutkunders direkte ansøgningsmulighed den 30. juni 2020.

Ansøgningsmuligheden stopper, da KONSTANTs energispareforpligtigelse ophører ved udgangen af 2020. 

Kundeaftale:

 1. I orienterer kunden om muligheden for at søge om tilskud
 2. Kunden laver aftale med KONSTANT om tilskud til et konkret energispareprojekt
 3. Når aftalen mellem KONSTANT og kunden er på plads, ordres og udføres energispareprojektet
 4. Kunden indsender dokumentation for udført projekt til KONSTANT
 5. KONSTANT udbetaler tilskuddet til kunden

Denne løsning er lettere for jer at administrere, da det er kunden, der håndterer ansøgnings- og dokumentationsprocessen. Når I fortæller jeres kunder om muligheden for at få udbetalt et kontant tilskud, lægger I et ekstra lag til jeres professionelle service. I sikrer, at kunden informeres om ordningen på forkant, så denne ikke ender i en uheldig situation, hvor energiforbedringen er udført, før tilskudsaftalen er på plads. Og kunden dermed taber penge.

I kan eventuelt udlevere vores ansøgningsguide til jeres kunder. Det gør det meget nemmere og enklere for kunderne at ansøge direkte om tilskud til energibesparelser, da de ved lige præcis, hvor de skal søge om tilskud, hvad de selv kan søge tilskud til, og hvad de skal gøre, når de er i gang med at ansøge.

Få mere at vide
Du kan læse mere om energispareordningen og få svar på dine spørgsmål på disse sider. Du er naturligvis også meget velkommen til at udfylde kontaktformularen, så vil vi vende tilbage til dig.

 

KVALITET I ALT VI GØR

Vi stræber efter den højeste kvalitet i vores energibesparelser. Derfor kvalitetssikrer vi samtlige sager, inden vi indberetter dem til Energistyrelsen.

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

KRAV TIL BESPARELSER

Aftaler om tilskud til dokumenterede, realiserede energibesparelser skal leve op til gældende krav.

 • Aftale af 16. december 2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes energispareindsats.

Se hele energispareaftalen, herunder aftalegundlag og bekendtgørelse her.

I skal som aktører være aktivt involveret i realiseringen af energibesparelserne. I skal medvirke til realisering af besparelser, som ikke ville være sket uden jeres indsats. Jeres involvering kan bestå i tilskud, rådgivning eller en kombination af de to.

Aftale om tilskud med KONSTANT skal være indgået inden opstart af energispareprojektet hos kunden, og inden der indgås aftale med kunden om overdragelse af energibesparelserne.

Det vil sige, der må ikke være indgået aftale om køb og/eller levering af energibesparende materialer, udstyr mv. eller bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet. Der må dog godt have været udført forundersøgelse, projektering og tilbudsgivning.

KONSTANT får ved udbetaling af tilskuddet overdraget retten til at indberette de realiserede energibesparelser. Energibesparelserne kan ikke overdrages til andre.

Hvor stort er tilskuddet?
Energisparetilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget energi der spares. Besparelsen opgøres i kWh og udregnes efter Energistyrelsens retningslinjer.

Besparelser beregnes enten specifikt eller efter standardværdikataloget.

 

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE

 

 Vi vil gerne sikre os, at du finder den information, du har brug for på vores side. Derfor beder vi dig angive, om du fandt det, du skulle, eller om du mangler information.

Er der informationer, som du ikke kan finde på siden, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 7222 6260 eller mail energibesparelser@konstant.dk.