VIGTIG ÆNDRING

STOP FOR TILSKUD

Du kan ikke længere indgå aftale om videreformidling af tilskud til energibesparelser hos KONSTANT under energiselskabernes energispareindsats.

Igangværende tilskudsaftaler løber som aftalt. Vær dog opmærksom på ikke at overskride den aftalte dato for indsendelse af dokumentation.

TILSKUD FRA KONSTANT

VIDEREFORMIDLING AF TILSKUD

Håndværkere, installatører, leverandører og rådgivere har kunnet indgå en samarbejdsaftale – en såkaldt aktøraftale - med KONSTANT. Samarbejdet indebærer, at KONSTANT giver tilskud til investering i de energibesparelser, du finder og realiserer ude hos dine kunder. Tilskuddet ydes i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats.

Energitilskuddet kan give dig et ekstra salgsargument i forbindelse med energibesparende projekter hos kunderne, idet tilskuddet gør det billigere for kunderne at gennemføre energiforbedringerne.

Du skal være opmærksom på, at aktøraftalen med KONSTANT skal være tegnet inden opstart af projektet hos dine kunder.

FAKTA

SÅDAN VIDEREFORMIDLER I TILSKUD FRA KONSTANT

Det er nemt at videreformidle tilskud til energibesparelser med en aktøraftale med KONSTANT. 

En aktøraftale giver mange fordele
Ved en installatøraftaleformen, er det jer, der indsender dokumentation for et udført energiprojekt til KONSTANT. Det er også jer, der modtager tilskuddet. I kan helt selv vælge, hvordan I vil videreformidle pengene til kunden.

  1. I kontakter KONSTANT og indgår en aftale om tilskud til et eller flere energispareprojekter
  2. I laver en aftale med slutkunden om overdragelse af energibesparelserne
  3. Når aftalen mellem KONSTANT, dit firma og kunden er på plads, udføres energispareforbedringen
  4. I opgør og indberetter energibesparelserne til KONSTANT
  5. KONSTANT udbetaler tilskuddet til jer

Der er mange fordele ved at have en aktøraftale med KONSTANT. Vi stiller bl.a. forskellige beregningsark til jeres rådighed. Beregningsarkene kan I bruge i den direkte dialog med kunden, da I nemt kan udregne tilskudsstørrelsen og driftsøkonomien i et givent energiprojekt. Beregningsarkene bruges desuden som dokumentationsskabelon, når I indsender realiserede energibesparelser til os. Det letter ikke blot jeres administration, det gør også behandlingstiden for udbetaling af tilskud til jer meget kortere.

Vi sparrer gerne med jer om mulige projekter inden for energirenovering og energioptimering. Det gælder både før, under og efter projektet.

Få mere at vide
Du kan læse mere om energispareordningen og få svar på dine spørgsmål på disse sider.  

KVALITET I ALT VI GØR

Vi stræber efter den højeste kvalitet i vores energibesparelser. Derfor kvalitetssikrer vi samtlige sager, inden vi indberetter dem til Energistyrelsen.

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

KRAV TIL BESPARELSER

Aftaler om tilskud til dokumenterede, realiserede energibesparelser skal leve op til gældende krav.

  • Aftale af 16. december 2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes energispareindsats.

Se hele energispareaftalen, herunder aftalegundlag og bekendtgørelse her.

I skal som aktører være aktivt involveret i realiseringen af energibesparelserne. I skal medvirke til realisering af besparelser, som ikke ville være sket uden jeres indsats. Jeres involvering kan bestå i tilskud, rådgivning eller en kombination af de to.

Aftale om tilskud med KONSTANT skal være indgået inden opstart af energispareprojektet hos kunden, og inden der indgås aftale med kunden om overdragelse af energibesparelserne.

Det vil sige, der må ikke være indgået aftale om køb og/eller levering af energibesparende materialer, udstyr mv. eller bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet. Der må dog godt have været udført forundersøgelse, projektering og tilbudsgivning.

KONSTANT får ved udbetaling af tilskuddet overdraget retten til at indberette de realiserede energibesparelser. Energibesparelserne kan ikke overdrages til andre.

Hvor stort er tilskuddet?
Energisparetilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget energi der spares. Besparelsen opgøres i kWh og udregnes efter Energistyrelsens retningslinjer.

Besparelser beregnes enten specifikt eller efter standardværdikataloget.

 

KONSTANT

KONTAKT OS

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os og høre nærmere om jeres igangværende tilskudsaftale.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@konstant.dk

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af dine personoplysninger, jf. nærmere her.

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE

 

 Vi vil gerne sikre os, at du finder den information, du har brug for på vores side. Derfor beder vi dig angive, om du fandt det, du skulle, eller om du mangler information.

Er der informationer, som du ikke kan finde på siden, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 7222 6260 eller mail energibesparelser@konstant.dk.