TILSKUD FRA KONSTANT

VIDEREFORMIDLING AF TILSKUD

Er du håndværker, installatør, montør eller rådgiver, har du mulighed for at indgå en samarbejdsaftale – en aktøraftale - med KONSTANT om videreformidling af et kontant tilskud til de energiforbedringer, du udfører ved dine kunder.

Tilskuddet kan give dig et ekstra salgsargument, når du er på kundebesøg, idet projektet bliver billigere for kunden. Tilskuddet gør dermed energiforbedringen til en endnu bedre forretning.

Stort besparelsespotentiale
Der er et stort potentiale for energibesparelser hos erhvervskunder, kommuner, boligforeninger og ved den private boligejer. Der kan bl.a. gives tilskud til projekter inden for:

 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmeanlæg, luft til vand-varmepumper og luft til luft-varmepumper
 • Forbedring af bygningens klimaskærm med isolering og vinduer
 • Udskiftning af kedler
 • Skift fra lysstofrør til LED
 • Optimering af processer
 • Effektivisering af trykluftskompressorer
 • Udskiftning af elmotorer og pumper
 • Optimering af ventilationsanlæg
 • Etablering af varmegenvinding
 • Udskiftning af køleanlæg
 • Teknisk isolering af varmeanlæg

Indgå aftale om tilskud til energiprojekter
Det er nemt at videreformidle energitilskud, når du har en aktøraftale med KONSTANT. Du skal dog være opmærksom på, at samarbejdsaftalen med KONSTANT skal være indgået inden opstart af energiprojektet hos kunden.

Der må altså ikke være indgået aftale om køb eller levering af energibesparende materialer, udstyr osv. Der må heller ikke være indgået bindende aftale med kunden om igangsætning af energirenoveringen. Der må dog godt være udført tilbudsgivning samt forundersøgelse og projektering.

Få mere at vide
Du kan læse mere om de forskellige muligheder for videreformidling af energitilskud fra KONSTANT i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats samt få besvaret dine spørgsmål om energispareordningen på disse sider.

Tilskuddet ydes for bl.a. at motivere energibesparende initiativer i den eksisterende bygningsmasse samt energiforebedringer i produktionsanlæg.

Kontakt også gerne KONSTANT for at høre nærmere om dine muligheder for at indgå en tilskudsaftale.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@konstant.dk

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

Du er naturligvis også meget velkommen til at udfylde kontaktformularen, så vil vi vende tilbage til dig.

 

"Dagligvarebranchen er præget af hård konkurrence. Belysning og kølediske er områder, hvor der kan opnås store besparelser."

Energirådgiver Benny Hebsgaard, KONSTANT

ENERGISPAREINDSATSEN