ENERGISPARERESULTATER

KONSTANTs energisparemål og -resultater, jf. Energiselskabernes energispareindsats:

År Mål i MWh Indberettet i MWh Udspecificeret
2012 52.101 38.550 Datablad 2012
2013 82.537 54.138 Datablad 2013
2014 83.495 90.339 Datablad 2014
2015 93.066 85.349 Datablad 2015
2016 66.498 68.109 Datablad 2016
2017 65.826 60.906 Datablad 2017
2018 66.232 71.227 Datablad 2018
Akkumuleret
2006-2018
718.515 719.843