ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER

KONSTANT skal ifølge Energispareaftalen af 16. december 20016 medvirke til realisering af energibesparelser med det formål at fremme energieffektiviserende tiltag.

Gennem vores indsats har du mulighed for at få tilskud til energiforbedrende tiltag som eksempelvis energioptimering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med KONSTANT. Tilskuddet er med til at gøre energiprojekt til en endnu bedre forretning.

Private boligejere, erhvervsdrivende, offentlige institutioner og boligforeninger i hele Danmark kan indgå en tilskudsaftale med KONSTANT. Det samme gælder håndværkere og rådgivere, der ønsker at videreformidle tilskud til egne kunder.

Klik på linkene og få mere information om dine tilskudsmuligheder.

Husk at søge om tilskud inden du starter projektet!
Tilskuddet skal være med til at motivere gennemførsel af energispareprojektet eller energioptimeringen. Du skal derfor have ansøgt om og fået accept af tilskud, inden du sætter projektet i gang.

NRGi Net har skiftet navn til KONSTANT, men er stadig en del af NRGi-koncernen.