ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER

KONSTANT skal ifølge Energispareaftalen af 16. december 2016 medvirke til realisering af energibesparelser med det formål at fremme energieffektiviserende tiltag.

Gennem vores indsats har du mulighed for at få tilskud til energiforbedringer som eksempelvis energioptimering, energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Energitilskuddet opnås ved at indgå en aftale med KONSTANT. Tilskuddet er med til at gøre energiprojektet til en endnu bedre forretning.

Private boligejere, erhvervsdrivende, offentlige institutioner og boligforeninger i hele Danmark kan indgå en tilskudsaftale med KONSTANT. Det samme gælder håndværkere og rådgivere, der ønsker at videreformidle energitilskud til egne kunder.

Klik på linkene og få mere information om dine tilskudsmuligheder.

Husk at søge om tilskud, inden du starter projektet!
Tilskuddet skal være med til at motivere gennemførsel af energispareprojektet. Du skal derfor have ansøgt om og fået accept af tilskud, inden du sætter projektet i gang.

KVALITET I ALT VI GØR

Vi stræber efter den højeste kvalitet i vores energibesparelser. Derfor kvalitetssikrer vi samtlige sager, inden vi indberetter dem til Energistyrelsen.