PRISER GÆLDENDE FRA 1. MAJ 2021

TILSLUTNINGSBIDRAG

Se en udskriftsvenlig kopi (maj 2021)

Arkiv over ældre tilslutningsbidrag

 
KONSTANT Net A/S

Stikledning er ikke indeholdt i tilslutningsbidraget, da KONSTANT ikke ejer stikledningerne. 

Kundekategori Leverings-omfang Definition Enhed Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Erhverv A-høj kr./MWA Erhvervskunde tilsluttet A-høj kr./MWA 590.000,00 737.500,00
Erhverv A-lav kr./MWA Erhvervskunde tilsluttet A-lav kr./MWA 1.090.000,00 1.362.500,00
Erhverv B-høj* kr./A Erhvervskunde tilsluttet B-høj kr./A 1.110,00 1.387,50
Erhverv B-lav* kr./A Erhvervskunde tilsluttet B-lav kr./A 1.150,00 1.437,50
Erhverv C* kr./A Erhvervskunde tilsluttet på C-niveauet kr./A 1.200,00 1.500,00
Parcelhuse/Fritidshuse/Erhverv 25 A  Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme

Fritidshus: En ikke-helårs bolig, som ikke er kolonihavehus. Fritidshus defineres som et parcelhus.
Pr. tilslutning 15.550,00 19.437,50
Rækkehus i byzone (tæt-lav-byggeri 25 A

Bolig i byzone med en eller to etager sammenbygget md anden/andre boliger

Pr. tilslutning 12.450,00 15.562,50
Lejlighed i byzone: Standard lejlighed 16 A Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 A Pr. tilslutning 8.500,00 10.625,00
Lejlighed i byzone: Stor lejlighed 25 A Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 A Pr. tilslutning 11.750,00 14.687,50
Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone 10 A Ungdoms-, ældre- og plejerboliger under 65 m2 i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål.

Dokumentationen kan f.eks. være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig
Pr. tilslutning 4.780,00 5.975,00
Kolonihavehus i byzone 16 A En bebyggelse af et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver Pr. tilslutning 9.220,00 11.525,00
Små 1- og 3-fasede installationer** Maks. 1000 W ~ 1,5 A Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm. Pr. tilslutning 1.080,00 1.350,00


Priserne er ekskl. bortskaffelse af forurenet jord/byggeaffald samt retablering på befæstede arealer på privat grund og efterreparationer.

*Omregning af pris mellem ampere og kW sker med faktor 1,5.
**Ved Små 1- og 3-fasede installationer forudsættes installationen tilsluttet i nærmeste kabelskab i det eksisterende distributionsnet. I modsat fald, betales tilslutningsbidrag som Parcelhus/Fritidshus. Stikledning skal altid fremføres og monteres som 4-leder.

Opdeling af betalt leveringsomfang samt oprettelse af en installation
inden for et betalt leveringsomfang
Kr. ekskl.
moms 
Kr. inkl. moms 
Der betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Pr. installation, dog mindst. 1.300,00 1.625,00

 

Genoprettelse af hvilende rettigheder/installationer Kr. ekskl.
moms
Kr. inkl.
moms
Der opkræves et administrationsgebyr 1.300,00 1.625,00


Afsides beliggende installationer

Standard tilslutningsbidrag udregnes i hvert enkelt tilfælde efter reglerne herom i Tilslutningsbestemmelser.

Byggeplads- /midlertidige installationer

Kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Rekvirenten betaler de med etableringen forbundne omkostninger. Midlertidige installationer kan ikke tilsluttes med en varighed over 1 år.

Tilslutningsbestemmelser for el

Der henvises i øvrigt til KONSTANTs Tilslutningsbestemmelser, der kan læses her på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til selskabet.