Lagkagediagram - Nettariffer abonnementer og gebyrer - KONSTANT

GODKENDT AF ENERGITILSYNET

KONSTANTS TARIFMODEL

KONSTANT følger Dansk Energis tarifmodel 2.0 med en enkelt tilpasning vedrørende kundekategorisering. KONSTANTs tarifmodel er metodegodkendt af Forsyningstilsynet.

Alle tariffer og abonnementer er oprettet i DataHubben.

Se samlet oversigt over nettariffer, abonnementer gældende pr. 1. juli 2021 og gebyrer gældende pr. 1. januar 2021

Arkiv for ældre tariffer, abonnementer og gebyrer

OPDELT PÅ KUNDEKATEGORI

NETTARIFFER OG ABONNEMENTER - GÆLDENDE FRA 1. JULI 2021

Definition af kundekategori:

A-kunde: Elaftag over 15 mio. kWh pr. år eller tilsluttet på A-niveau
B-kunde: Elaftag over 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på B-niveau
C-kunde: Elaftag under 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på C-niveau

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)      Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori Lav Høj Spids
A 0 Eltranspport       4.716  
Rabat (17,35 %)       -818  
Eltransport med rabat       3.898  

A
(A-høj)

Eltransport 0,36 1,26 2,48 4.716  
Rabat (17, 35 %) -0,06 -0,22 -0,43 -818  
Eltransport med rabat 0,30 1,04 2,05 3.898  
A
(A-lav)  
Eltransport 1,18 2,64 4,37 3.636 4.716
Rabat* (17,35 %)  -0,20 -0,46 -0,76 -631 -818
Eltransport med rabat 0,98 2,18 3,61 3.005 3.898
B
(B-lav)  
Eltransport 3,26 7,11 11,65 1.668 2.748 
Rabat* (17,35 %)  -0,57 -1,23 -2,02 -289 -477 
Eltransport med rabat 2,69 5,88 9,63 1.379 2.271 
C   Eltransport 11,18 33,17 396 456
Rabat* (17,35 %)  -1,94 -5,75 -69 -79
Eltransport med rabat 9,24 27,42 327 377

  

Priser er inkl. moms Tariffer (øre/kWh)     Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori Lav Høj Spids
 C
  
Eltransport 13,98 41,46 495 570
Rabat* (17,35 %) -2,43 -7,19 -86 -99
Eltransport med rabat 11,55 34,27 409 471

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet KONSTANT Net A/S' elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder KONSTANT Net A/S i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021 udbetales en samlet rabat på 17,35 %.

LAV, HØJ OG SPIDSBELASTNING

TIDSDIFFERENTIERING AF TARIFFER

PRISELEMENTER FOR PRODUCENTER OG EGENPRODUCENTER - GÆLDENDE FRA 1. JULI 2021

Priser er ekskl. moms Rådighed*
(øre/kWh)
Produktionsmåler
(kr./år)
Produktionsabonnement
(kr./år)
Kundekategori     Kraftværk Vindmølle BEK 1063
A 0     4.716  
A (A-høj)     4.716  
A (A-lav) 2,15 2.616 3.363  
B (B-høj)     3.636  
B (B-lav) 5,48 648 1.668  
C 10,82 396 396 264

* Undtagelse vedrørende rådighedsbetaling: Egenproducenter uden produktionsmåler har en fast årlig rådighedsbetaling på kr. 65,00.

TARIF OG ABONNEMENT FOR ELFORBRUG TIL KOLLEKTIV VARMEPRODUKTION - GÆLDENDE FRA 1. JULI 2021

 

Priser er ekskl. moms Tariffer
(øre/kWh)
      Abonnement
(kr./år)
 
Tidsdifferentiering
 Kundekategori  Lav Høj Spids
A (høj) Eltransport 0,36 1,26 2,48 4.716
Rabat* (17,35 %) -0,06 -0,22 -0,43 -818
Eltransport med rabat 0,30 1,04 2,05 3.898
B (lav) Eltransport 3,26 7,11 11,65 1.668
Rabat* (17,35 %) -0,57 -1,23 -2,02 -289
Eltransport med rabat 2,69 5,88 9,63 1.379