Lagkagediagram - Nettariffer abonnementer og gebyrer - KONSTANT

GODKENDT AF ENERGITILSYNET

KONSTANTS TARIFMODEL

KONSTANT følger Dansk Energis tarifmodel 2.0 med en enkelt tilpasning vedrørende kundekategorisering. KONSTANTs tarifmodel er metodegodkendt af Forsyningstilsynet.

Alle tariffer og abonnementer er oprettet i DataHubben.

Samlet oversigt over nettariffer og abonnementer gældende pr. 1. juli 2022 og gebyrer gældenden pr. 1. januar 2021

Samlet oversigt over nettariffer og abonnementer gældende pr. 1. januar 2023 og gebyrer gældende pr. 1. januar 2021

Arkiv for ældre tariffer, abonnementer og gebyrer

OPDELT PÅ KUNDEKATEGORI

NETTARIFFER OG ABONNEMENTER - GÆLDENDE FRA 1. JULI 2022 TIL OG MED 31. DECEMBER 2022

Definition af kundekategori:

A-kunde: Elaftag over 15 mio. kWh pr. år eller tilsluttet på A-niveau
B-kunde: Elaftag over 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på B-niveau
C-kunde: Elaftag under 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på C-niveau

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)      Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori   Lav Høj Spids
A 0 Eltransport       2.748  
Rabat* (12,80 %)       -352  
Eltransport med rabat       2.396  

A
(A-høj)

Eltransport 0,98 2,24 3,76 2.748 4.008
Rabat* (12,80 %) -0,13 -0,29 -0,48 -352 -513
Eltransport med rabat 0,85 1,95  3,28 2.396 3.495
A
(A-lav)
Eltransport 1,80 3,63 5,67 2.748 4.008
Rabat* (12,80 %) -0,23 -0,46 -0,73 -352 -513
Eltransport med rabat 1,57 3,17 4,94 2.396 3.495
B
(B-høj)
Eltransport 3,13 6,92 11,40 2.748 4.008
Rabat* (12,80 %) -0,40 -0,89 -1,46 -352 -513
Eltransport med rabat 2,73 6,03 9,94  2.396 3.495

B
(B-lav)

Eltransport 4,77 9,70 15,20 420 480
Rabat* (12,80 %) -0,61 -1,24 -1,95 -54 -61
Eltransport med rabat 4,16 8,46 13,25 366  419 
C Eltransport 14,32   39,83 372 432
Rabat* (12,80 %) -1,83   -5,10 -48  -55
Eltransport med rabat 12,49   34,73 324 377

  

Priser er inkl. moms Tariffer (øre/kWh)     Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori   Lav Høj Spids
 C
  
Eltransport 17,90   49,79 465 540
Rabat* (12,80 %) -2,29   -6,38 -60 -69
Eltransport med rabat 15,61   43,41 405 471

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet KONSTANT Net A/S' elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder KONSTANT Net A/S i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022 udbetales en samlet rabat på 12,80 %.

OPDELT PÅ KUNDEKATEGORI

NETTARIFFER OG ABONNEMENTER - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2023

Læs mere om tarifænding: Høje elpriser får nettarifferne til at stige til nytår

Definition af kundekategori:

A-kunde: Elaftag over 15 mio. kWh pr. år eller tilsluttet på A-niveau
B-kunde: Elaftag over 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på B-niveau
C-kunde: Elaftag under 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på C-niveau

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)      Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Egenproducenter
Kundekategori   Lav Høj Spids
A 0 Eltransport       2.748  
Rabat* (12,80 %)       -352  
Eltransport med rabat       2.396  

A
(A-høj)

Eltransport 1,36 2,89 4,65 2.748 4.008
Rabat* (12,80 %) -0,17 -0,37 -0,60 -352 -513
Eltransport med rabat 1,19 2,52  4,05 2.396 3.495
A
(A-lav)
Eltransport 2,31 4,50 6,85 2.748 4.008
Rabat* (12,80 %) -0,30 -0,58 -0,88 -352 -513
Eltransport med rabat 2,01 3,92 5,97 2.396 3.495
B
(B-høj)
Eltransport 4,19 8,71 13,84 2.748 4.008
Rabat* (12,80 %) -0,54 -1,11 -1,77 -352 -513
Eltransport med rabat 3,65 7,60 12,07  2.396 3.495

B
(B-lav)

Eltransport 6,02 11,82 18,09 420 480
Rabat* (12,80 %) -0,77 -1,51 -2,32 -54 -61
Eltransport med rabat 5,25 10,31 15,77 366 419 
C Eltransport 18,62   48,87 372 432
Rabat* (12,80 %) -2,38   -6,26 -48  -55
Eltransport med rabat 16,24   42,61 324 377

  

Priser er inkl. moms Tariffer (øre/kWh)     Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori   Lav Høj Spids
 C
  
Eltransport 23,28   61,09 465 540
Rabat* (12,80 %) -2,98   -7,83 -60 -69
Eltransport med rabat 20,30   53,26 405 471

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet KONSTANT Net A/S' elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder KONSTANT Net A/S i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. januar 2023 til 31. marts 2023 udbetales en samlet rabat på 12,80 %.

LAV, HØJ OG SPIDSBELASTNING

TIDSDIFFERENTIERING AF TARIFFER

PRISELEMENTER FOR PRODUCENTER OG EGENPRODUCENTER - GÆLDENDE FRA 1. JULI 2022 TIL OG MED 31. DECEMBER 2022

Priser er ekskl. moms Rådighed*
(øre/kWh)
Produktionsmåler
(kr./år)
Produktionsabonnement
(kr./år)
Kundekategori     Kraftværk Vindmølle BEK 1063
A 0     2.748  
A (A-høj) 1,59  1.548 2.748  
A (A-lav) 2,76 1.548 2.748  
B (B-høj) 5,08 1.548 2.748  
B (B-lav) 7,46 420 420  
C 13,65 372 372 276

* Undtagelse vedrørende rådighedsbetaling: Egenproducenter uden produktionsmåler har en fast årlig rådighedsbetaling på kr. 65,00.

PRISELEMENTER FOR PRODUCENTER OG EGENPRODUCENTER - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2023

Priser er ekskl. moms Rådighed*
(øre/kWh)
Produktionsmåler
(kr./år)
Produktionsabonnement
(kr./år)
Kundekategori     Kraftværk Vindmølle BEK 1063
A 0     2.748  
A (A-høj) 1,28  1.548 2.748  
A (A-lav) 2,45 1.548 2.748  
B (B-høj) 4,26 1.548 2.748  
B (B-lav) 6,63 420 420  
C 12,21 372 372 264

* Undtagelse vedrørende rådighedsbetaling: Egenproducenter uden produktionsmåler har en fast årlig rådighedsbetaling på kr. 65,00.

INDFØDNINGSTARIF - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2023

 

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)   
Kundekategori    
A 0 Eltransport  
Rabat* (12,80 %)  
Eltransport med rabat  

A
(A-høj)

Eltransport 0,10
Rabat* (12,80 %) -0,01
Eltransport med rabat 0,09
A
(A-lav)
Eltransport 0,16
Rabat* (12,80 %) -0,02
Eltransport med rabat 0,14
B
(B-høj)
Eltransport 0,33
Rabat* (12,80 %) -0,04
Eltransport med rabat 0,29

B
(B-lav)

Eltransport 0,33
Rabat* (12,80 %) -0,04
Eltransport med rabat 0,29
C Eltransport 0,33
Rabat* (12,80 %) -0,04
Eltransport med rabat 0,29

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet KONSTANT Net A/S' elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder KONSTANT Net A/S i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. januar 2023 til 31. marts 2023 udbetales en samlet rabat på 12,80 %.