Lagkagediagram - Nettariffer abonnementer og gebyrer - KONSTANT

GODKENDT AF ENERGITILSYNET

KONSTANTS TARIFMODEL

KONSTANT følger Dansk Energis tarifmodel 2.0 med en enkelt tilpasning vedrørende kundekategorisering. KONSTANTs tarifmodel er metodegodkendt af Forsyningstilsynet.

Alle tariffer og abonnementer er oprettet i DataHubben.

Se samlet oversigt over nettariffer, abonnementer og gebyrer gældende pr. 1. januar 2021

Arkiv for ældre tariffer, abonnementer og gebyrer

OPDELT PÅ KUNDEKATEGORI

NETTARIFFER OG ABONNEMENTER - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2021

Definition af kundekategori:

A-kunde: Elaftag over 15 mio. kWh pr. år eller tilsluttet på A-niveau
B-kunde: Elaftag over 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på B-niveau
C-kunde: Elaftag under 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på C-niveau

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)      Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori Lav Høj Spids
A 0 Eltranspport       4.716  
Rabat (20 %)       -943  
Eltransport med rabat       3.773  

A
(A-høj)

Eltransport 0,65 1,75 3,15 4.716  
Rabat (20 %) -0,13 -0,35 -0,63 -943  
Eltransport med rabat 0,52 1,40 2,52 3.773  
A
(A-lav)  
Eltransport 1,47 3,13 5,04 3.636 4.716
Rabat* (20 %)  -0,29 -0,63 -1,01 -727 -943
Eltransport med rabat 1,18 2,50 4,03 2.909 3.773
B
(B-lav)  
Eltransport 4,01 8,38 13,40 1.668 2.748 
Rabat* (20 %)  -0,80 -1,68 -2,68 -334 -550 
Eltransport med rabat 3,21 6,70 10,72 1.334 2.198 
C   Eltransport 13,06 37,12 396 456
Rabat* (20 %)  -2,61 -7,42 -79 -91
Eltransport med rabat 10,45 29,70 317 365

  

Priser er inkl. moms Tariffer (øre/kWh)     Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori Lav Høj Spids
 C
  
Eltransport 16,33 46,40 495 570
Rabat* (20 %) -3,26 -9,28 -99 -114
Eltransport med rabat 13,07 37,12 396 456

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet KONSTANT Net A/S' elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder KONSTANT Net A/S i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. januar 2021 til 31. juni 2021 udbetales en samlet rabat på 20 %.

LAV, HØJ OG SPIDSBELASTNING

TIDSDIFFERENTIERING AF TARIFFER

PRISELEMENTER FOR PRODUCENTER OG EGENPRODUCENTER - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2021

Priser er ekskl. moms Rådighed*
(øre/kWh)
Produktionsmåler
(kr./år)
Produktionsabonnement
(kr./år)
Kundekategori     Kraftværk Vindmølle BEK 1063
A 0     4.716  
A (A-høj)     4.716  
A (A-lav) 2,59 2.616 3.363  
B (B-lav) 6,64 648 1.668  
C 12,90 396 396 264

* Undtagelse vedrørende rådighedsbetaling: Egenproducenter uden produktionsmåler har en fast årlig rådighedsbetaling på kr. 65,00.

TARIF OG ABONNEMENT FOR ELFORBRUG TIL KOLLEKTIV VARMEPRODUKTION - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2021

 

Priser er ekskl. moms Tariffer
(øre/kWh)
      Abonnement
(kr./år)
 
Tidsdifferentiering
 Kundekategori  Lav Høj Spids
A (høj) Eltransport 0,65 1,75 3,15 4.716
Rabat* (20 %) -0,13 -0,35 -0,63 -943
Eltransport med rabat 0,52 1,40 2,52 3.773
A (lav) Eltransport 1,47 3,13 5,04 3.636
Rabat* (20 %) -0,29 -0,63 -1,01 -727
Eltransport med rabat 1,18 2,50 4,03 2.909
B (lav) Eltransport 4,01 8,38 13,40 1.668
Rabat* (20 %) -0,80 -1,68 -2,68 -334
Eltransport med rabat 3,21 6,70 10,72 1.334