HER FINDER DU INFORMATION OM:

NETTARIFFER, ABONNEMENTER, GEBYRER OG TILSLUTNINGSBIDRAG

Som elkunde i Danmark betaler du for dit elforbrug og for at få transporteret strømmen hjem til din bolig. Det er selve transporten af el, som netselskaberne i Danmark søger for.

Netselskabet opkræver transportbetalingen – nettafriffen – via din elhandler.

KONSTANT sørger for at transportere el til 220.000 andelshavere og står for opkrævning af nettarif, abonnement, rådighedsbetaling og gebyrer.

Gebyrer, abonnementer, tariffer og tilslutningsbidrag er godkendt af Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet). Du kan finde Forsyningstilsynets metodegodkendelser her.

Se gældende:

FAQ

Hjem

 1. Hvad er nettarif, og hvad dækker det?
  <p>Nettarif – transportbetaling - er betaling for brug af nettet (også kaldet distributionsnettet). Betalingen dækker bl.a. drift, vedligeholdelse og udbygning af 60 kV-nettet.</p> <p><br />Tariffen for transport af el er godkendt af Energitilsynet, der fastsætter et loft over, hvor meget KONSTANT må opkræve for at transportere el.</p>
 2. Hvad er netabonnement, og hvad dækker det?
  <p>Netabonnementet dækker omkostninger til din elmåler, afregning, administration og faste omkostninger til energibesparelser i dit elnetselskab. </p>
 3. Hvad er gebyr, og hvad dækker det?
  <p>Ved ekstraordinære ydelser, som ikke er omfattede af det generelle abonnement, opkræver KONSTANT et gebyr. Det kan være ved betalingsaftale, for sen betaling, nedtagning af elmåler eller genåbning. Gebyrerne følger Dansk Energis standardgebyr. <a data-id="163546" href="/net/priser-og-vilkaar/gebyrer/" target="_blank" title="Gebyrer">Se gebyroversigt her</a>.</p>
 4. Hvad er rådighedsbetaling, og hvad dækker den?
  <p>Rådighedsbetalingen er en betaling, som egenproducenter skal betale, for at have elnettet til rådighed, som ikke dækkes af nettariffen og abonnementet. Dette er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig kapacitet i elnettet i de timer, hvor belastningen er størst.</p> <p>Egenproducenter er kunder, der både aftager el fra elnettet og producerer el til elnettet.</p>
 5. Hvad er Engrosmodellen?
  <p>1. april 2016 blev den såkaldte Engrosmodel indført i Danmark. Det medførte store ændringer på det danske elmarked.</p> <p>Blandt andet betyder det, at du nu modtager én samlet regning fra din elleverandør, der også vil opkræve betaling på vegne af dit netselskab.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

KONTAKT DIN ELHANDLER OM DIN ELREGNING


Har du spørgsmål til din elregning, skal du kontakte din elhandler. Det er nemlig dem, der afgør, hvordan du afregnes for dit elforbrug.

Din elhandler kan oplyse dig om elpriser og dine muligheder for eksempelvis flexsafregning. Det er også hos elhandleren, du ansøger om reduceret elafgift, hvis din bolig er elopvarmet.

Din elhandler fremgår af din elregning.