TILSKUD

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS ER OPHØRT

Regeringen indgik i 2018 en ny energiaftale, der indeholder en ny energispareindsats efter 2020. Derudover er der indgået en ny klimaaftale kaldet ”Klimaaftale for energi og industri mv. 2020”.

KONSTANT er ikke en part i tiltag vedr. energiaftale eller klimaaftalen om tilskudsordninger. KONSTANT kan derfor ikke stå til rådighed for afklarende spørgsmål.

Der er ingen kobling mellem tilskud i forbindelse med den tidligere energispareordning, som KONSTANT og øvrige forsyningsselskaber var underlagt, og de nye aftaler.

KONSTANT henviser til Energistyrelsen og sparenergi.dk