WHISTLEBLOWERORDNING

Whistleblowerordningen giver medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og KONSTANTs øvrige interessenter mulighed for at foretage anonyme indberetninger, hvis man har begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder. Læs mere her (link til anden side).