WHISTLEBLOWERORDNING

Whistleblowerordning giver medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og koncernens øvrige interessenter mulighed for at foretage anonyme indberetninger, hvis man har begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder. Whistleblower-ordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed i KONSTANT. Ordningen er tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres indenfor den eksisterende organisation.

Ordningen administreres af en uafhængig part, advokatfirmaet Kromann Reumert, og indberetninger kan foretages anonymt.

Du kan foretage indberetning og finde yderligere information om brugen af Whistleblowerordningen og se proceduren for håndtering af indberetninger via Whistleblower-indberetningssystemet.

  GÅ TIL INDBERETNING