VI PASSER PÅ DINE DATA

PERSONDATAPOLITIK

Version 2: Februar 2019

Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, samt dine rettigheder i den forbindelse.

Dataansvarlig
KONSTANT Net A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig via vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

KONSTANT Net A/S
CVR-nr.: 21262498
Adresse: Dusager 22, 8200 Aarhus N
Tlf.: 70114509
E-mail: kontakt@konstant.dk

Indsamling af personoplysninger
De personoplysninger (f.eks. navn og adresse), vi indsamler på hjemmesiden, er de personoplysninger, som du giver os, når du klikker dig ind på vores hjemmeside eller på anden vis udleverer ved besøget på vores hjemmeside.

Vi benytter såkaldte cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål. Læs vores cookiepolitik her.

Personoplysninger – formål, retsgrundlag og opbevaring
Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan levere den pågældende ydelse til dig, og vi anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Vi opbevarer kun de registrerede personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet, eller så længe vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil, jf. nærmere nedenfor.

Når du klikker dig ind på vores hjemmeside, logges din IP-adresse til statistiske og tekniske formål. Dette sker med grundlag i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os via elektroniske formularer eller lignende på hjemmesiden:

 • Når du ansøger om tilskud til energibesparelser og om udbetalingen af tilskuddet efter færdiggørelse, giver du os oplysninger om dit navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse, kontonr., evt. faktura for køb og BBR-meddelelse på din ejendom. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan vurdere og yde tilskuddet, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

  Dine oplysninger slettes iht. betingelserne i den på tidspunktet for ansøgning gældende aftale om energiselskabernes energispareindsats. Det betyder, at realiserede energibesparelsesprojekter slettes 5 år efter realiseringsåret. Ikke-realiserede projekter slettes 2 år efter ansøgningsåret.

 • Hvis du vil tjekke, om der er driftsforstyrrelser på din adresse, indtaster du din adresse på hjemmesiden. Denne er nødvendig for, at vi kan oplyse dig om eventuelle driftsforstyrrelser i dit område, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

  Din oplysning om din adresse logges eller gemmes ikke.

 • Når du tilmelder eller afmelder muligheden for at få besked, hvis strømmen går på din adresse, giver du os dit navn, adresse, mobiltlf.nr. og e-mailadresse, som er nødvendigt for, at vi kan opfylde din anmodning, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

  Du kan altid vælge at afmelde muligheden for at få besked samme sted på hjemmesiden, og dine oplysninger vil herefter blive slettet hos os.

 • Ønsker du at overdrage en stikledning til KONSTANT Net A/S via vores hjemmeside, beder vi om dit navn, adresse, aftagenr., installationsnr., tlf.nr. og e-mail adresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan overdrage stikledningen og kontakte dig med eventuelle spørgsmål herom,, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

  Anmodningen med dine oplysninger slettes 3 år efter overdragelsen.

 • Hvis du bruger kontaktformularer på hjemmesiden, herunder til bestilling af ledningsoplysninger, vil vi have brug for dit navn, din adresse, din e-mailadresse og telefonnummer, som er nødvendigt for at kunne behandle din anmodning og kontakte dig med svar på din forespørgsel, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Oplyser du andre personoplysninger i kontaktformularen, vil vi behandle disse oplysninger hvor nødvendigt til brug for besvarelse af din henvendelse. 

  Din henvendelse slettes efter 1 år.

 • Hvis du bestiller en summationsmåler, vil vi have brug for dit målernummer, dit navn, din adresse, din e-mailadresse og telefonnummer som er nødvendigt for at kunne behandle din bestilling og kontakte dig med svar, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

  Din henvendelse slettes efter 5 år iht. betingelserne i faktureringsbekendtgørelsen.
 • Hvis du søger job hos os via vores hjemmeside, vil du i den forbindelse give os nogle oplysninger om dig selv, herunder navn, adresse og erfaring, som er nødvendige for vores behandling af din jobansøgning. Øvrige oplysninger, som du eventuelt vælger at give, herunder f.eks. cpr-nr., er ikke nødvendige, og vi vil også behandle din ansøgning uden disse oplysninger. Vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med din jobansøgning sker med baggrund i dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2.

  Din ansøgning slettes efter 6 måneder, med mindre du giver samtykke til opbevaring i længere tid.

Datasikkerhed 
Vi prioriterer datasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Behandling hos tredjepart
Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os.

Vi forpligter databehandlerne til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Videregivelse af personoplysninger
Har du ansøgt om tilskud til energibesparelser, vil vi kunne videregive dine personoplysninger til Energistyrelsen og Dansk Energi i forbindelse med stikprøvekontroller og dobbelttjek, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning på energispareområdet, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, c), jf. Databeskyttelseslovens § 11 stk. 2 nr. 2. 

Herudover videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjemand uden først at få dit udtrykkelige samtykke, med mindre vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil.

Vi forbeholder os dog retten til at videregive og benytte dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi-koncernen uden dit udtrykkelige samtykke, dog kun såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på persondata@nrgi.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.