NYHEDSARKIV

Flyt forbruget og spar penge

NRGi Net A/S har indført tidsdifferentieret nettarif, hvor afregning af nettariffen varierer alt efter tidspunkt på døgnet. Læs mere om tarif-begrebet og hvordan I kan spare penge ved at flytte jeres forbrug fra perioder med spidsbelastning til tidspunkter med lav belastning af elnettet.

Tidsdifferentiering af tariffer - KONSTANT

Formål med nettariffen
Som en del af din elregning betaler du for at få transporteret el frem til din virksomhed. Den udgift kaldes nettarif.

Formålet med elnetselskabernes tarifering er overordnet set at fordele og opkræve omkostninger til drift af elnettet imellem de forskellige kunder tilsluttet elnettet. Fastsættelse af tariffen sker efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende vilkår og i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kundegrupper giver anledning til. På den måde sikres en ligebehandling af NRGi Net A/S’ kunder.

Tidsdifferentieret tarif
For at sikre en effektiv udnyttelse af elnettet og sikre forsyningssikkerheden i forbindelse med den øgede elektrificering, har NRGI Net A/S indført den tidsdifferentierede tarifmodel. Modellen kaldes også tretrinstariffen.

Det betyder, kort sagt, at din nettarif bliver beregnet efter forskellige priser hen over døgnet. De øvrige omkostninger, det vil sige skatter og afgifter samt den elpris, du har aftalt med din elhandler, påvirkes ikke af tidsdifferentieringen.

Tidsdifferentieringen er baseret på standardiserede døgnbelastningskurver for hhv. højspændingsniveauerne (typisk større erhvervskunder) og lavspændingsniveauet (mindre erhvervskunder og private kunder). Kurverne beregnes på grundlag af den gennemsnitlige belastning i nettet time for time. Tankegangen er, at de ekstra omkostninger, der er ved høj belastning i nettet, betales af det forbrug, der er i nettet på tidspunkter med høj belastning.

Din gevinst ved differentierede tariffer
I kan påvirke jeres elregning positivt ved at reducere (peak-clipping) eller flytte en del af jeres elforbrug til de tidspunkter på døgnet eller året, hvor nettariffen er billigst (load shift).

Det giver derfor rigtig god mening at kigge på de processer, hvor det har lille betydning, hvornår på døgnet de udføres. Det kunne f.eks. være opladning af eltrucks og værktøj, indfrysning af varer, vask af arbejdstøj o. lign. Ved at montere et ur på de forskellige apparater, kan I styre igangsætningstidspunktet for processerne, så disse først udføres, når tariffen er lav.

C-kunder uden timeafregning
Ovenstående ordning gælder pt. for timeafregnede kunder med elaftag over 100.000 kWh pa. Det vil dog også på sigt blive muligt for ikke-timeafregnede C-kunder at høste fordelene ved de fleksible tariffer. Det vil ske, når Energinet melder, at man teknisk er klar til at håndtere dette.

Læs mere
Du kan læse mere om nettariffer og abonnementer her.

Uden elektricitet - Intet supersygehus

Et spørgsmål om liv og død

NRGi Net er i fuld gang med at etablere avanceret strømforsyning til Danmarks største hospitalsbyggeri. Alle centrale komponenter bliver doblet op, for det er et spørgsmål om liv eller død, hvis Det Nye Universitetshospital i Aarhus bliver ramt af blackout. 

  LÆS MERE HOS DANSK ENERGI

Målerdata sikrer billigere drift af elnet

Viden bruges til at optimere drift, vedligehold og investeringer

NRGi Net har takket være målerdata fra familier og firmaer fået et bedre overblik over elnettes beskaffenhed. I løbet af i år vil NRGi Net også skulle kunne lave forudsigelser for belastningen af dele af elnettet. Den ekstra viden kan bruges til at optimere drift, vedligehold og investeringer.

  LÆS MERE HOS DANSK ENERGI

Læs de seneste nyheder  

  

  KLIK HER