« Gå til nyhedsoversigt

Millioner af data om underjordiske forsyningsanlæg får nyt liv

Ejere af kabler, fibernet og andre ledninger i jorden skal sikre digitaliserede ledningsoplysninger med deadline den 30. juni 2023.

Vi i KONSTANT har for længst digitaliseret vores data, men der ligger alligevel et betydeligt arbejde i at gøre os klar til en ny udgave af Ledningsejerregisteret: LER 2.0.

Vi satte turbo på LER 2.0-arbejdet medio 2021, og vi forventer, at vi i begyndelsen af 2022 har indført de processer og rutiner, der skal til for at matche det nye system, og dermed kan idriftsætte udlevering af ledningsoplysninger på baggrund af LER 2.0. Herefter er der knap halvandet år til fintuning og supplerende datafangst.

Vi er ikke i tvivl om, at det har stor betydning at blive klar til LER 2.0. Vores håb er, at vi i samarbejde med graveaktørerne kan nedbringe antallet af graveskader yderligere og dermed undgå personskader og sikre leveringssikkerheden til gavn for elforbrugene og samfundet generelt.

Læs hele den spændende artikel om LER 2.0, som Dansk Energi har skrevet, nedenfor.

  DANSK ENERGI: ARTIKEL