« Gå til nyhedsoversigt

KONSTANT opfylder krav som netvirksomhed

Energistyrelsen har i 2021 gennemført et tilsyn med alle netvirksomheder med henblik på at afklare, om netvirksomhederne lever op til alle lovgivningsmæssige krav.
Kravene består blandt andet i, at netselskaberne skal kunne dokumentere, at de har den fornødne personelle, tekniske og finansielle kapacitet til at drive netvirksomhed jf. elforsyningslovens § 50, samt at selskaberne lever op til kravene om forbrugerrepræsentation. KONSTANT har dokumenteret dette ved at beskrive virksomhedens organisation, certificeringer, tekniske kvalifikationer og herunder Asset Management-organisering samt økonomiske nøgletal og vedtægter.

Energistyrelsen har ved brev af 3. januar 2022 konkluderet, at KONSTANT opfylder alle krav. KONSTANT opfylder således kravene om personel og teknisk kapacitet, og KONSTANT har den fornødne finansielle kapacitet til at drive netvirksomhed, og endelig at KONSTANT overholder kravene om forbrugerrepræsentation.

KONSTANT er tilfredse med Energistyrelsens konklusion og vi fortsætter med at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning til gavn for alle.

Til orientering vedhæftet Energistyrelsens brev.