« Gå til nyhedsoversigt

Energien hentes i luften: Varmepumper på stationer

Som led i vores arbejde hen mod CO2-neutralitet i 2030 er vi i gang med at installere luft til luft-varmepumper på transformerstationerne i KONSTANTs forsyningsområde. Varmepumperne vil fremadrettet være den primære varmekilde, mens de nuværende eltradiatorer bibeholdes som backup. Vi opnår hermed reduceret elforbrug og bedre klima for vores anlæg og komponenter.

Rækkefølgen af udskiftningen på de forskellige transformerstationer sker ud fra en beregning af, hvor vi opnår den største gevinst, og om der evt. er planlagt andre renoveringer af stationsbygningerne. Vi forventer at have foretaget den sidste planlagte konvertering i år.

Reduktion i elforbrug
Vi har allerede installeret varmepumper på halvdelen af vores stationer. Vores beregninger af elforbruget før og efter installation af en varmepumpe er yderst tilfredsstillende. På en af vores stationer på Djursland har vi opnået en besparelse på mere end 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til det årlige elforbrug for en normal husholdning. Det kan på sigt blive til en del, da KONSTANT i dag har 56 transformerstationer fordelt på hele forsyningsområdet.

Positiv sidegevinst
Vi har ikke blot opnået en bedre styring af temperaturen hele året rundt. Varmepumperne sørger også for luftcirkulationen i rummet, hvorved fugtigheden holdes nede. Det har en positiv effekt på de anlæg og komponenter, der er placeret i stationerne. Mange af disse tåler nemlig ikke høj fugtighed.

Varmepumperne er endnu et godt eksempel på, hvordan KONSTANT bidrager til at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle.