« Gå til nyhedsoversigt

Digitalisering er med til at nedbringe udetiden

Dagligt lagres der i gennemsnit flere tusinde hændelser fra de 230.000 elmålere i vores forsyningsområde. Disse hændelser kan opsamles og præsenteres i datavisualiseringspanelet Kibana. Det bliver derefter værdifulde værktøjer i den daglige drift, fordi vi med information om hændelser har mulighed for at kende til fejl, før kunden informerer os.

Et eksempel på brugen af værktøjet var på en elmåler i Barrit. Elmåleren havde mere end 130 hændelser per dag fordelt på to typer. Vi kunne konstatere, at der var en sammenhæng mellem hændelser i Kibana og den aktuelle situation i måleren, hvor fase L3 manglede, og der var en ukendt faserotation.

På baggrund af de analyserede informationer, valgte driften at se nærmere på installationerne og sendte en tekniker ud. Teknikeren fandt en manglende fase i kabelskabet og fandt frem til, at der var en fejl på kablet foran kabelskabet. Fejlen var en graverskade i forbindelse med nedgravning af kloakrør.

Fremadrettet vil dataanalysen af hændelserne fra de mange elmålere blive automatiseret. For hvis vi kender til fejlen inden kunden ringer, kan vi nemmere styre og planlægge afhjælpende vedligehold og nedbringe udetiden. Dermed er digitaliseringen med til at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning.