« Gå til nyhedsoversigt

Asset Management-anbefalinger understøtter budget og ønsket serviceniveau


Udgifterne til drift og vedligeholdelse af elnettet forventes at stige jævnt de kommende år, dels for at holde nettet i en acceptabel tilstand, og dels på grund af ændrede forbrugs- og produktionsmønstre i et samfund, hvor elektrificeringen konstant øges. Det kræver en professionel tilgang til forvaltning af vores elnets aktiver.

I KONSTANT kører vi regelmæssige opdateringsrunder på vores Asset Management-planer, hvor vi gennemgår alle fysiske aktiver og aktivgrupper og opdaterer vores risikovurderinger. Gennemgangen sætter os i stand til at prioritere og planlægge vores investeringer, så vi rammer det optimale kompromis mellem risiko, teknisk optimering og økonomisk optimering.

Vi afholder løbende møder i Asset Management-organisationen. På den måde sikrer vi vidensdeling, og vi får aspekter frem i lyset, vi ikke har tænkt over tidligere, og som kan udgøre en mulighed – eller en potentiel risiko - fremadrettet. Vi afdækker smarte metoder og løsninger ifm. arbejdet med ét aktiv, der kan overføres på andre aktiver eller aktivgrupper.

På lederniveau oplever vi, at velovervejede og gennemarbejdede Asset Management-anbefalinger danner et solidt grundlag for udarbejdelse og godkendelse af de kommende årsbudgetter, da vi kan synliggøre omkostninger over for vores bestyrelse. Eller sagt med andre ord, vi tydeliggør, hvad vi skal bruge penge på, hvorfor og hvornår.

Anbefalingerne er dermed med til at understøtte KONSTANTs ønske om at bidrage til at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle.