« Gå til nyhedsoversigt

Asset Management understøtter KONSTANTs fremtidige investeringer

KONSTANT kigger ind i en spændende, men også meget kompleks fremtid med øget investeringsbehov og krav til leveringssikkerhed samtidig med, vi skal understøtte et højere elforbrug i forbindelse med eksempelvis omstilling til grønne energiformer. Dette stille store krav til det elnet, vi varetager på vegne af vores andelshavere, og dermed også de beslutninger, vi tager som elnetselskab.

Medarbejderne i KONSTANT har mange års erfaring med drift, vedligehold og udbygning af elforsyningsnettet. En erfaring, vi gerne vil kombinere med datadrevne beslutningsprocesser. Vi valgte at blive Asset Management-certificeret i vinteren 2020 for at understøtte denne proces.

Siden da er vi bl.a. kommet i mål med implementeringen af Copperleaf Asset, der er et nyt værktøj, vi anvender ifm. udarbejdelse af vores langsigtede investeringer. Værktøjet er implementeret i samarbejde med VISUE og understøtter de beslutninger, vi tager og de anbefalinger, vi kommer med ift. de fremadrettede investeringsplaner for KONSTANTs elnet.

Alle vores aktiver – lige fra transformerstationer over kabelskabe til nedgravede kabler - er lagt ind i Copperleaf Asset, og vi har kan dermed generere risikobilleder på hvert enkelt aktiv og på tværs af alle aktiver og aktivgrupper. Output fra programmet bruges som støtteværktøj til udarbejdelse af investerings- og vedligeholdelsesplaner, så disse er bæredygtige og omkostningseffektive, og så de baseres på en optimal balancering af risiko, økonomi og ønsket serviceniveau. Vi får med andre ord synliggjort de områder, hvor vi og vores ejere får mest værdi for pengene ift. den fremtid, vi kigge ind i.

På den måde er Asset Management med til at understøtte KONSTANTs ambition om at bidrage til en at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle.