« Gå til nyhedsoversigt

Asset Management danner bro mellem strategi og drift

KONSTANT har arbejdet med strategi og overordnede strategiske niveauer gennem mange år. Det samme gælder håndtering af den daglige drift og vedligehold af vores elnet. Med Asset Management har vi skabt en endnu stærkere taktisk forbindelse mellem det strategiske og det operationelle niveau.

Data kombineret med mangeårig erfaring giver os ikke blot en viden om, hvordan vi skal håndtere de forskellige aktiver. Det betyder også, at der opnås større gennemsigtighed og forudsigelighed i vores beslutninger og vedligeholdelsesplaner. Planer, som har direkte betydning for arbejdet på det operationelle niveau.

Organisering og italesættelse
Asset Management er en integreret del af KONSTANTs organisation. Den øverste ledelse er Asset-ejere. Det er dem, der skaber de rette rammer for Asset Management og sikrer den rigtige strategiske retning for vores virke.

Asset Management-planlæggerne har ansvaret for at sikre det rette beslutningsgrundlag for vedligehold og investeringer. Beslutninger vedrørende investeringer baseres på scenarier kørt i det strategiske investeringsværktøj Copperleaf Asset. Output fra Copperleaf Asset valideres og prioriteres af Asset Management-planlæggerne ud fra deres viden om et givent aktiv. Asset Management-planlæggerne kan dermed komme med velovervejede og gennemarbejdede anbefalinger til den fremadrettet håndtering af KONSTANTs aktiver.

KONSTANT arbejder også med Asset Management-operatører. Det er de personer, der sørger for den ”fysiske” dag til dag-eksekvering af opgaverne i Asset Management-planerne, herunder etablering af anlæg og tilslutning af kunder samt dokumentation af elanlæg og håndtering af målerdata. Operatørerne udfører desuden eftersyn og tilstandsvurdering af vores aktiver, og de bliver dermed en yderst vigtig faktor i at sikre validiteten og kvaliteten af vores aktiv-data.

Asset Management italesættes, anvendes og evalueres hver eneste dag i KONSTANTs daglige arbejde samt på de kvartalsvise ledermøder. Vores Asset Management-organisation sikrer, at professionel forvaltning af aktiver og værdiskabelse for vores ejere bliver den røde tråd for alt, vi gør. På den måde kan vi fremadrettet være med til at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle.