« Gå til nyhedsoversigt

KONSTANTs arbejde understøttes af ISO-certificeringer

KONSTANT har netop haft vedligeholdelsesaudit med DNV. Audit udføres som en del af certificeringsprocessen mhp. at vedligeholde certificering af vores ledelsessystemer: 55001:2014 Asset Management og 9001:2015 Kvalitetsledelsessystem.

Resultatet var klart. Vi arbejder effektivt med systemerne mht. sikring af organisationens evne til at nå opstillede mål og opfylde relevante lov-, myndigheds- og kontraktkrav.

De eksterne auditører havde i år særligt fokus på bæredygtighed og konkluderede, at KONSTANT i høj grad arbejder med ledelsesstyring i forhold til bæredygtighed.

Certificeringerne, der udføres af en uafhængig tredjepart, verificerer, at vores kvalitetsledelsessystem fungerer, og at vi anvender effektive ledelsesprincipper i hele organisationen.

Certificeringerne viser vores forpligtelse til konsistens, løbende forbedringer og kundetilfredshed samt sikrer bæredygtige forretningsresultater. Vi styrer proaktivt vores aktiver i hele deres levetid fra erhvervelse, gennem drift til nedlukning og afvikling, samtidig med vi opretholder en gavnlig balance mellem investeringer og ønsket output.

ISO-certificeringerne understøtter dermed KONSTANTs ambition om at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle.