« Gå til nyhedsoversigt

KONSTANT går over til LER 2.0

Overgangen til LER 2.0 er lovbestemt og er gældende for alle ledningsejere. LER 2.0 skal være fuldt implementeret pr. 1. juli 2023, og efter denne dato vil du som graveaktør ikke længere modtage ledningsoplysninger fra de enkelte ledningsejere, men derimod modtage en samlet ledningsoplysning fra LER.dk, i et bestemt, ensartet format, præsenteret via en digital kortviser.

Dette vil blandt andet få følgende betydning for dig:

  • Du vil fremover ikke modtage mails fra os indeholdende ledningsoplysninger. Ledningsoplysninger sendes fremover fra mailadressen ler@ler.dk med emnefelt: Status for ledningspakke med LER nr. XXXXX.
  • Du vil fremover ikke modtage pdf-filer fra os. Disse filer er erstattet af et link til LER.dk kortviser, hvoraf vores forsyningsanlæg vil fremgå.
  • Du vil fremover ikke modtage digitale data fra os, som fx *.shp, *.dwg mv. Du skal i stedet downloade ledningspakken fra LER.dk hjemmeside. Denne ledningspakke kan efterfølgende importeres til jeres CAD- eller GIS system.
  • Du vil fortsat modtage ledningsoplysninger med en kort behandlingsfrist. Efter 1. juli 2023 ændres tidsfristen for udlevering af ledningsoplysninger fra 5 arbejdsdage til 2 timer inden for samme arbejdsdag, som graveforespørgslen er oprettet.

KONSTANT overgår til LER 2.0 i flere tempi. Se tidsplan for overgang til LER 2.0 nedenfor.

Øvrige oplysninger
Har du brug for yderligere hjælp i hverdagen, henvises til LER.dk hjemmeside: