« Gå til nyhedsoversigt

Koblinger reducerer KONSTANTs nettab

Vi har regnet på, hvad der sker med nettabet, hvis vi aktivt vælger den mest optimale brug af vores transformere på 60/10 kV-stationerne. Beregningerne er yderst positive. Gennem koblinger kan vi reducere vores nettab med hele 700.000 kWh pa.

Alle transformere har et tomgangstab og et belastningsafhængigt tab. Sidstnævnte kan – og vil - vi gøre noget ved. En reduktion er nemlig ikke blot relevant ift. bæredygtighed og energirigtigt forbrug. Vi kigger også ind i en fremtid, der kræver langt større mængder af transporteret el, hvilket vil påvirke nettabet negativt.

Omkoblinger sker på stationer, hvor der er installeret to transformere. Ud fra målerdata vurderer vi, hvilken transformer der er mest effektiv på et givent tidspunkt, og dermed den mest fordelagtige at have i drift på baggrund af den aktuelle belastningssituation. Nogen steder tager vi en transformer ud af drift, andre steder tager vi to i brug.

Da omkoblinger slider på vores afbrydere, sker det kun i perioder med større omlægninger, der strækker sig over en længerevarende periode.

Omkoblingerne reducerer vores nettab betragtelig og er dermed helt i tråd med KONSTANTs ønske om at bidrage til sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning.