« Gå til nyhedsoversigt

Arbejdet med Asset Management er sund fornuft

At der er sammenhæng i de mål, vi arbejder imod - lige fra de helt overordnede strategiske til de mere operationelle mål i dagligdagen - er sund fornuft, for det letter vores arbejde med at prioritere vore indsatser i en tid med stigende pres på elnettet som følge af den accelererede grønne omstilling og elektrificering.

Udover at det er et krav i ISO 55001-standarden, at der er en rød tråd i de mål, der arbejdes efter, og de beslutninger, vi tager, så er målene også vigtige, når Asset Management-planlæggerne skal udarbejde anbefalinger til budget for netop deres aktiver.

Asset Management-gruppen i KONSTANT har i løbet af foråret arbejdet med at nedbryde de overordnede strategiske mål til mere konkrete og håndgribelige taktiske/operationelle mål, der passer til hver enkelt aktiv og plan.

Formålet med anbefalingerne er at give gennemarbejdede, strukturerede og objektive input til drift- og investeringsbudgetterne, så vi kan nå vores mål i forhold til det serviceniveau, vi vil give kunderne, den risiko vi vil acceptere, og de økonomiske rammer vi arbejder indenfor.

Arbejdet med Asset Management-mål er dermed et vigtigt element i at opnå vores ønske om at bidrage til at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle.