VIL DU OGSÅ GERNE SPARE PÅ ENERGIEN?

Energistyrelsen har samlet deres information om elforbrug, varmeforbrug og energiløsninger i hjemmet og på arbejdspladsen på SparEnergi.dk.

  SPARENERGI.DK

Arbejdet med Asset Management er sund fornuft

KONSTANTs arbejde understøttes af ISO-certificeringer

KONSTANT går over til LER 2.0

Eltilmelding.dk: Fremtidens installationsblanket

KONSTANT er med til at reducere et stort varmeforbrug på AUH

Nettarifferne stiger pr. 1. juli 2022

KONSTANT investerer 160 mio. DKK i elnettet i 2022

Undgå faseubalance og overbelastning af elnettet

KONSTANT opfylder krav som netvirksomhed

KONSTANT i top på effektivitet

Millioner af data om underjordiske forsyningsanlæg får nyt liv

KONSTANT har godt gang i kabler og gravemaskiner

Asset Management-anbefalinger understøtter budget og ønsket serviceniveau

KONSTANT er med til at bekæmpe elektrisk forurening vha. shuntreaktor

Asset Management danner bro mellem strategi og drift

Asset Management understøtter KONSTANTs fremtidige investeringer

Energien hentes i luften: Varmepumper på stationer

Sommerhus-boom i Danmark presser elnettet: Gode råd til at nedbringe belastningen i vinterhalvåret

Robotplæneklippere klarer græsslåningen for KONSTANT

KONSTANT reducerer klimaaftryk via grøn kørsel

KONSTANT på arbejde blandt vilde dyr

KONSTANT sikrer pålidelig strømforsyning på AUH

KONSTANT er nu ISO 55001 Asset Management-certificeret

KONSTANT sætter strøm til Molslinjen

Artikel fra Dansk Energi: Elnet til fremtiden

Vigtig info om stikledninger i KONSTANTs forsyningsområde

KONSTANT kører grønt og bidrager til reduktion af CO2

KONSTANT tester strømmen på AUH

KONSTANT benytter samgravning og fremrykker reinvesteringer 

KONSTANT tester grøn battericontainer

Digitalisering er med til at nedbringe udetiden

Vind en elrådgivning: Sidste chance i 2020

Økonomisk håndsrækning til virksomheder i Østjylland

Covid-19-beredskab: Fortsat normal drift i KONSTANT

Elforsyningsselskaber indgår samarbejde for at sikre stabilitet i fremtiden

KONSTANT - I Top på effektivitet og leveringskvalitet

Tusindvis af kabelskabe får testet deres helbred

Generatortest på DNU: Kom med bag kulisserne

Grøn mobilitet kræver klare rammevilkår

Kommune og netselskaber jagter jord til solcelleparker

Planlagt blackout på Aarhus Universitetshospital

Machine learning øger værdi af data fra intelligente målere

NRGi Net bliver til KONSTANT

Data giver billigere drift af elnet

Intet supersygehus uden el

Flyt forbruget og spar penge