« Gå til nyhedsoversigt

KONSTANT investerer 160 mio. DKK i elnettet i 2022

KONSTANT har besluttet at investere markant i elnettet i 2022 og har i netplanerne for 2022 afsat 160 mio. DKK til anlægsinvesteringer.

Blandt de større anlægsinvesteringer i elnettet kan nævnes:

  • Landstrømsanlæg til Aarhus Havn med etablering af en ny 60/10kV station til brug for krydstogtskibe ved havnebesøg. Beslutningen om at investere i et landstrømsanlæg skal ses som en del af Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi, der har som målsætning, at havnen skal være den mest bæredygtige i Østersøområdet. Projektet skal gennemføres i 2022, så det er klar til sæson 2023 for krydstogtskibe. KONSTANT bidrager således til den grønne omstilling og Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi.
  • Området omkring Løsning/ Hedensted Vest er udfordret som følge af udviklingen i området samt tilmelding af nye storkunder, og der skal derfor etableres en ny og mere fremtidssikker 60/10kV by-station, der kan imødekomme fremtidens krav til elnettet i området.
  • Mellemspændingskabler (10-15kV) udskiftes over de næste fire år, idet KONSTANT i lighed med øvrige netselskaber har konstateret et stigende antal fejl på denne jordkabeltype. KONSTANT ønsker med denne investering at fremtidssikre effektiviteten og kvaliteten af vores elforsyning i hele forsyningsområdet.
  • Forsyningsnettet omkring Ebeltoft skal moderniseres efter en række overbelastningsfejl i området. Der iværksættes derfor nærmere nettekniske analyser og prioriteringer af området og herefter opstart af modernisering af forsyningsanlæg. KONSTANT ønsker hermed at øge kvaliteten af vores elforsyning i området og fremtidssikre elnettet.

De samlede investeringer i elnettet skal medvirke til at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker elforsyning for alle i KONSTANTs forsyningsområde.