KONSTANTs forsyningsområde

KONSTANTS LANGSIGTEDE NETUDVIKLINGSPLAN 2023

KONSTANTs langsigtede netudviklingsplan 2023 offentliggøres 1. januar 2023.

KONSTANTs langsigtede netudviklingsplan 2023 er KONSTANTs samlede plan for udviklingen af elnettet i KONSTANTs forsyningsområde. Planen er den første af sin slags, og KONSTANT skal fremover offentliggøre en netudviklingsplan hvert andet år.

Se KONSTANTs netudviklingplan her.

Belastningsfremskrivning
KONSTANT stiller desuden et interaktivt GIS-kort til rådighed. Kortet viser belastninger og restkapicitet for 60 kV-transformerstationer og 60 kV-kabelstrækninger i perioden 2023 til 2033.

Se GIS-kort her.

Hvad er netudviklingsplaner?
De danske elnetvirksomheder skal fra 2022 udarbejde en ny langsigtet og detaljeret gennemgang af deres del af det samlede distributionsnet, som leder strømmen ud til de danske husholdninger og virksomheders stikkontakter. Dette kaldes netudviklingsplaner.

Kravet om udarbejdelse af netudviklingsplanerne er indført med ændringer af EU’s eldirektiv og er implementeret med bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (BEK nr. 1499/2021).

Baggrunden for de nye regler er EU’s mål om grøn omstilling af energisektoren. Netudviklingsplanerne anses i denne forbindelse som et vigtigt værktøj til bl.a. at understøtte udviklingen af vedvarende energikilder, energilagring og elektrificering af transportsektoren. Planerne skal skabe gennemsigtighed for markedsaktører om den fremtidige udvikling og behov og give interesserede markedsaktører bedre mulighed for bl.a. at levere fleksibilitetsydelser og dermed påvirke udviklingen i distributionsnettet.

Henvendelser
Har du spørgsmål til KONSTANTs netudviklingsplaner og/eller GIS-kortet, er du velkommen til at kontakte Chris Hedegaard Birch på chhb@konstant.dk eller Thue S. Rasmussen på thra@konstant.dk.