HER FINDER DU KONTAKTOPLYSNINGER PÅ KONSTANT

KONTAKT OS

KONSTANT Net A/S 
Dusager 22
8200 Aarhus N
Tlf.: 7011 4509
Mail: kontakt@konstant.dk 

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

Hvad kan du kontakte KONSTANT om:
Alle former for nytilslutning af elinstallationer f.eks. boliger eller solcelleanlæg, ønsker om ledningsoplysninger, målerrelaterede emner eller spørgsmål om forsyningssikkerhed.

Kontakt ikke KONSTANT men din el-leverandør om følgende:
Elregning/opgørelse, flytning, elpriser, dit elforbrug, åbning af din elforsyning eller ansøge om reduceret elafgift ved elopvarmede boliger.

Hvad er forskellen på en el-leverandør og et netselskab:
El-leverandøren er det selskab, du køber din el hos på det frie el-marked. Netselskabet, dvs. KONSTANT, driver, vedligeholder og udbygger det lokale elnet samt måler den el, der transporteres frem til din bolig.

 

Telefon og åbningstider

Emner Telefonnummer Åbningstid (fredag)
Hovednummer 7011 4509 7.30-15.30 (7.30-15.00)
Drift
Drift og vedligehold af elnettet samt håndtering af nedbrud og skader på anlæg.
Besvarelse af spørgsmål om elanlæg, herunder arbejde i nærheden af anlæg og elsikkerhed. 
OBS! Læs ovenfor, hvad din elleverandør håndterer i forbindelse med din elforsyning.  
7222 6500 Døgnvagt
Installation
Håndtering af nye installationer, ændringer af eksisterende samt tilslutning af byggestrøm. Administration af
effektrettighed. Teknisk rådgivning ift. Tilslutningsbestemmelser og Fællesregulativ.
7929 2620 7.30-15.30 (7.30-15.00)
Projektering
Planlægning og projektering af tilslutninger til elnettet (0,4 kV, 10 kV, 15 kV og 60 kV).
Renovering af kabelanlæg, luftledninger, transformerstationer mm. 
7929 2622 7.30-15.30 (7.30-15.00)
Måledata
Validering og fremsendelse af data fra fjernaflæste målere til afregning via DataHubben.
Vedligeholdelse og fremsendelse af stamdata for installationer (installationsnr., målertype og -nr. mm.) til DataHubben.
7929 2623 7.30-15.30 (7.30-15.00)
VE-anlæg
Etablering og registrering af nye produktionsanslæg (solceller, vindmøller mm.) samt håndtering af
eksisterende anlæg.
7929 2625 7.30-15.30 (7.30-15.00)
Ledningsoplysninger
Udlevering af oplysning om eksisterende kablers beliggenhed i forbindelse med gravearbejder.
Hjælp til påvisning af fysiske kabler ud fra udleverede ledningsoplysninger. Påvisningen vil normalt ske mod betaling.
Ved akut behov for ledningsoplysninger kan vores driftsvagt være behjælpelig uden for normal åbningstid på telefon 7722 6500
7929 2621 7.30-15.30 (7.30-15.00)

 

Bankoplysninger


KONSTANT Net A/S

CVR-nummer: 21 26 24 98
Bankkontonummer: 3627-3617001926
EAN-nummer: 5790001662554

Internationale betalinger til KONSTANT Net A/S
BIC/SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK 123 000 361 700 1926 

Du har strøm i kontakten 99,99 % af tiden

Tilmed dig KONSTANTs SMS-service. Du får en sms, hvis der sker strømafbrud på din adresse.