VI LEDER EL SIKKERT FOR ALLE

KONSTANTS STRATEGI

I KONSTANT arbejder vi sammen for at lede el sikkert for alle – og samtidig sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning. Det er ambitionen.

Vi har derfor fokus på følgende parametre for at komme i mål med vores strategi for 2025: 

Det er afgørende, at vi sikrer tilpasningen af net-kapaciteten. Øget fokus på net-kapaciteten kan sikre den effektive drift af elnettet i en fremtid, der elektrificeres, og hvor vedvarende energikilder kommer til at udgøre en endnu større del af energiproduktionen.

Derudover skal vi understøtte fællesskabet gennem varetagelse af regulatoriske interesser hos myndigheder, ejere og forbrugere.

Vi skal sikre en effektiv energiforsyning ved at have fokus på digitalisering og optimering, da det er nøglen til effektivitet og en fortsat høj forsyningssikkerhed.

Vi vil fortsat være en attraktiv arbejdsplads. Vi har derfor fokus på videreudvikling af vores dygtige medarbejdere og ledere - så vi netop kan lede vejen mod en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning.

Endelig understøtter KONSTANT den grønne omstilling ved fremadrettet at fokusere på bæredygtighed og innovation - til gavn for os alle.

CO2-NEUTRAL I 2030

SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN

I KONSTANT arbejder vi på at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning – til gavn for os alle.

Vi har derfor sat os et klart mål om at være CO2-neutrale i 2030 og dermed bidrage til den grønne omstilling.

Bæredygtighed er en integreret del af KONSTANTs strategi, og vi arbejder løbende på at reducere vores CO2-udledning, så vi kan nå vores mål i 2030.

Grøn omstilling er en del af vores hverdag
Elnettet er med til at bane vejen for den grønne omstilling i Danmark, og vi kan fremadrettet forvente en øget elektrificering i private husstande såvel som i industrien. En større og større del af vores energiforbrug vil trække på elsystemet, idet transport og varme i stigende grad også vil blive baseret på el.

KONSTANT er en naturlig del af denne udvikling. Vi arbejder bla. med at tilslutte solcelle- og varmepumpeanlæg, så vi kan få endnu mere grøn strøm ud i nettet. Samtidig sørger vi for, at der er tilstrækkelig kapacitet i elnettet til, at private forbrugere kan lade elbilen intelligent og udskifte det gamle olie- eller gasfyr med alternative opvarmningsformer.

BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK

KONSTANTs strategiske ambition er at sikre effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle. Vi har fastsat, at vi vil bidrage til den grønne omstilling og dermed understøtte et velfungerende samfund og en renere planet. Formålet med politikken er at anvende bæredygtighedskriterier for væsentlige fremtidige investeringsbeslutninger i forbindelse med indkøb. I tråd med FN’s Verdensmål 12 om ansvarlig produktion og forbrug skal der fremmes en bæredygtig indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Vores mindset om bæredygtighed sikres strategisk ved at indtænke bæredygtighed og livscyklusbetragtninger i væsentlige investeringsbeslutninger.

KONSTANTs bæredygtighedspolitik tager udgangspunkt i Dansk Industris bæredygtighedskriterier, som knytter sig dels til produktet, dels til processen, hvormed produktet indkøbes, leveres og forbruges.

Bæredygtige, grønne indkøb
Dansk Industri anbefaler, at 80% af de udbud af vareindkøbskontrakter, som udbydes af offentlige ordregivere i 2025, lever op til følgende seks bæredygtighedskriterier.

Læs hele rapporten "Grønne offentlige indkøb - uden unødige omkostninger" på Dansk Industris hjemmeside.