KVALITETS- OG ASSET MANAGEMENT-CERTIFICERING

KONSTANT arbejder aktivt for at sikre kvaliteten samt for at mindske miljøbelastningen fra energiforsyningen. Det er ledelsens ansvar at sikre, at de nødvendige ressourcer stilles til rådighed, så KONSTANT kan leve op til de stillede krav.

Kvalitets- og Asset Management-certificering 
KONSTANT er certificeret i DS/EN ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse og DS/EN ISO 55001:2014 Asset Management. Derudover er det et mål, at ledelsessystemets effektivitet løbende forbedres.

Vores kvalitets- og asset management-ledelse betyder, at alle væsentlige arbejdsprocesser beskrives og dokumenteres. For at sikre, at dette rent faktisk sker, gennemføres interne audits samt eksterne audits på udvalgte områder.

Ambitionen samt strategien har dannet grundlag for udarbejdelse af kvalitets- og Asset Management-politikken for KONSTANT.

Asset Management-politik
Vi anvender koordinerede Asset Management-principper til håndtering og styring af vores aktiver, så der sker en optimal balancering af risiko og økonomi, så vi sikre en samfundsmæssigt acceptabel leveringssikkerhed for vores ejere, både nu og i fremtiden.

Vi skal overholde alle juridiske, regulatoriske og miljømæssige forhold og regler, mens vi til stadighed vil holde fokus på bæredygtighed, samt høj sikkerhed for vores medarbejdere, ejere og offentligheden generelt.

Se hele KONSTANTs Asset Management-politik her.

Vores kvalitets- og Asset Management-ledelsessystemer er integrerede i KONSTANTs strategi.

Om KONSTANT Certificeringer

KONSTANT

CERTIFICERINGER I PRAKSIS

Der er udarbejdet følgende Kvalitets- og Asset Management-politik for KONSTANT:

I KONSTANT vil vi være kendetegnet ved vores værdier, og vi arbejder for, at alle aktiviteter understøtter værdierne.

Vi skaber operationel excellence gennem procesoptimering, herunder insourcing og outsourcing.

Vi skaber en organisation, der sikrer værdi gennem innovation, dataanvendelse og IT.

Vi sikrer optimal udnyttelse af kapital (Asset Management).

KONSTANT behandler alle kvalitets- og Asset Management-spørgsmål om vores virksomhed i en åben og positiv atmosfære.

KONSTANT vil være blandt de mest effektive elnetselskaber i Danmark samtidig med, at der fokuseres på høj leveringssikkerhed.

KONSTANT afdækker og reagerer på kundernes forventninger og ønsker til vores produkter og serviceydelser samt sikrer, at relevante lov- og myndighedskrav er opfyldt.

Gennem planlægning af vores aktiviteter sikrer vi mindst mulig påvirkning af det eksterne miljø. Vi inddrager derfor miljøovervejelser i investeringsbeslutninger, projektering, ved indkøb og i kundearbejdet.

Gennem information, uddannelse og træning sikrer vi, at alle vores medarbejdere er engagerede, loyale, kvalitetsbevidste og tager ansvar for deres eget arbejde.

Vi inddrager vores bestyrelse, ejere, myndighederne og andre relevante interessenter ved fastsættelse af mål.

Risici og muligheder relateret til vores mål identificeres og styres på rette vis.

Der tages hensyn til hele livscyklussen af vores aktiver ved udarbejdelse af investerings- og vedligeholdelsesplaner, så disse er bæredygtige og omkostningseffektive og at de baseres på en optimal balancering af risiko, økonomi og ønsket serviceniveau.

Der udvikles en ressource- og uddannelsesstrategi, der passer med behovene i investerings- og vedligeholdelsesplanerne.

KONSTANT fastsætter generelle mål og kvalitetsmål og gør målene operationelle, således at der kan følges op ved en løbende evaluering, og der kan sikres løbende forbedringer.