TILSLUTNING AF PRODUKTIONSANLÆG

Fra den 27. april 2019 gælder nye regler for at nettilslutning af produktionsanlæg, disse tekniske betingelser findes på Dansk Energi hjemmeside og er fastsat med hjemmel i ’KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg ’(RfG’en) og i Elforsyningsloven.

Se reglerne på danskenergi.dk

For at du lovligt kan gøre brug af den strøm, som dit nettilsluttede solcelleanlæg producerer, og have muligheden for at sælge en eventuel produktion, du ikke selv når at forbruge, kræver det, at dit anlæg er godkendt hos netselskabet, oprettet i elmarked og at anlægget er indrapporteret i Energistyrelsen stamdataregister.

Denne proces kan kun starte ved, at dit anlæg tilmeldes af din el-installatør til KONSTANT via installationsblanket.dk.

Når anlægget er tilmeldt, og KONSTANT har modtaget alt påkrævet dokumentation, opretter KONSTANT anlægget i Energistyrelsens stamdataregister og fremsender en anvisning til elinstallatøren, hvori det fremgår, hvilken dato anlægget må tilsluttes el-nettet, og hvor anlæggets GSRN-nummer fremgår.

Den dato, hvor anlægget må tilsluttes, bliver anlægget oprettet i elmarked, og hvis der er indgået en aftale med en produktionselleverandør vil denne kunne aftage den strøm, som du ikke selv når at forbruge i det øjeblik, den produceres.

Formålet med Fællesregulativet er at sikre, at alt elektrisk materiel mellem forsyningsnettet og netselskabets måling, vælges og installeres på en sådan måde, at driftssikkerheden bliver optimal. Fællesregulativet       Tilslutningsbestemmelser er en række bestemmelser der regulerer forholdet mellem netkunden og netselskabet.
Elinstallatøren skal være opmærksom på, at KONSTANT har supplerende bestemmelser i forhold til Fællesregulativet 2022. De supplerende/ændrende bestemmelser fremgår af selskabets Tilslutningsbestemmelser


Har du yderligere spørgsmål, kan du skrive direkte til vores VE-afdelingen på ve-anlaeg@konstant.dk