TILSLUTNING AF PRODUKTIONSANLÆG

Fra den 27. april 2019 gælder nye regler for at nettilslutning af produktionsanlæg, disse tekniske betingelser findes på Dansk Energi hjemmeside og er fastsat med hjemmel i ’KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg ’(RfG’en) og i Elforsyningsloven.

Se reglerne på danskenergi.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af den strøm, som dine solceller producerer, har du to muligheder. Du kan anmode Energistyrelsen om nettoafregning, eller du kan vælge at få øjebliksafregnet din produktion, der ikke kræver en forhåndsgodkendelse.
Begge muligheder kræver dog at anlægget registreres i Energistyrelsens register. Afhængig af hvilken afregningsgruppe du ønsker, kan du læse mere om de forskellige trin i ansøgningsprocessen du skal igennem, på Energistyrelsens hjemmeside.

Uafhængig hvilken afregningsgruppe som vælges i ansøgningsprocessen, skal dit anlæg tilmeldes af din el-installatør til KONSTANT via installationsblanket.dk.

Når anlægget er tilmeldt, og KONSTANT har modtaget alt påkrævet dokumentation, opretter KONSTANT anlægget i Energistyrelsens stamdataregister og fremsender en anvisning til elinstallatøren, hvori det fremgår, hvilken dato anlægget må tilsluttes el-nettet, og hvor anlæggets GSRN-nummer fremgår.

Formålet med Fællesregulativet er at sikre, at alt elektrisk materiel mellem forsyningsnettet og netselskabets måling, vælges og installeres på en sådan måde, at driftssikkerheden bliver optimal. Fællesregulativet er udarbejdet med henvisning til bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, BEK nr. 1414 af 03/12/2018
Fællesregulativet
      Tilslutningsbestemmelser er en række bestemmelser der regulerer forholdet mellem netkunden og netselskabet.
Elinstallatøren skal være opmærksom på, at KONSTANT har supplerende bestemmelser i forhold til Fællesregulativet 2017. De supplerende/ændrende bestemmelser fremgår af selskabets
Tilslutningsbestemmelser


Har du yderligere spørgsmål, kan du skrive direkte til vores VE-afdelingen på ve-anlaeg@konstant.dk