TILSLUTNING AF PRODUKTIONSANLÆG

Fra den 27. april 2019 gælder nye regler for at nettilslutning af produktionsanlæg, disse tekniske betingelser findes på Dansk Energi hjemmeside og er fastsat med hjemmel i ’KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg ’(RfG’en) og i Elforsyningsloven.

Se reglerne på danskenergi.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af den strøm, som dine solceller producerer, skal du anmode Energistyrelsen om nettoafregning. Afhængig af hvilken nettoafregningsgruppe du ønsker, kan du læse mere om de forskellige trin i ansøgningsprocessen, du skal igennem, på Energistyrelsens hjemmeside.

Uafhængig hvilken nettoafregningsgruppe som vælges i ansøgningsprocessen, skal dit anlæg tilmeldes af din el-installatør til KONSTANT via installationsblanket.dk.

Når anlægget er tilmeldt, og KONSTANT har modtaget alt påkrævet dokumentation, opretter KONSTANT anlægget i Energistyrelsens stamdataregister og fremsender en anvisning til elinstallatøren, hvori det fremgår, hvilken dato anlægget må tilsluttes el-nettet, og hvor anlæggets GSRN-nummer fremgår.

 

Formålet med Fællesregulativet er at sikre, at alt elektrisk materiel mellem forsyningsnettet og netselskabets måling, vælges og installeres på en sådan måde, at driftssikkerheden bliver optimal. Fællesregulativet er udarbejdet med henvisning til bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, BEK nr 1414 af 03/12/2018

Fællesregulativet

 

Tilslutningsbestemmelser er en række bestemmelser der regulerer forholdet mellem netkunden og netselskabet.

Elinstallatøren skal være opmærksom på, at KONSTANT har supplerende bestemmelser i forhold til Fællesregulativet 2017. De supplerende/ændrende bestemmelser fremgår af selskabets

Tilslutningsbestemmelser

 

Har du yderligere spørgsmål, kan du skrive direkte til vores VE-afdelingen på ve-anlaeg@konstant.dk