DEN INTELLIGENTE ELMÅLER OG DINE SOLCELLER

FOR DIG, DER SELV PRODUCERER STRØM

Med et solcelleanlæg eller et andet VE-anlæg kan du producere strøm til både dit hjem og til elnettet.

Producerer dit solcelleanlæg mere strøm, end du kan nå at bruge derhjemme, skal du indgå en aftale med en produktions-elleverandør, som vil købe din overskudsproduktion.
Læs mere om regler og procedure for tilslutning her.

Producerer dit solcelleanlæg mindre strøm, end du forbruger, køber du den manglende strøm hos din selvvalgte elleverandør.

Din intelligente elmåler fra KONSTANT er indrettet sådan, at den kan måle, om du modtager strøm, eller om du leverer strøm til elnettet.

Dit forbrug og din eventuelle overskudsproduktion registreres nemlig i to separate tælleværker i elmåleren. Som udgangspunkt viser din intelligente elmåler kun dit forbrug. Din eventuelle overskudsproduktion bliver dog også målt, selv om det ikke er direkte synligt på elmåleren.

For at du kan se, hvor meget overskudsproduktion du har, skal din intelligente elmåler programmeres. Programmeringen af din intelligente elmåler vil normalt ske inden for 14 dage. Du behøver ikke henvende dig til KONSTANT, da dette foretages automatisk, når KONSTANT har behandlet en tilmelding af solcelleanlægget.

Husk at din intelligente elmåler ikke viser, hvad dine solceller har produceret, men derimod registrerer din elmåleren din eventuelle overskudsproduktion og dit forbrug. Vil du vide præcis, hvad dit solcelleanlæg har produceret, skal du have installeret en måler beregnet kun for solcelleanlægget (nogle solcelleanlæg har præinstalleret en tæller direkte på anlægget).

Har du spørgsmål om målingen, er du meget velkommen til at kontakte Installationsafdelingen på telefon 7929 2620.

Elmåler 1 - KWh - KONSTANT

kWh


Tælleren viser det samlede energiforbrug leveret fra elnettet

Elmåler 2 - kW - KONSTANT

kW


Viser den aktuelle effekt (hvis dit solcelleanlæg producerer mere, end du forbruger, vil måleren vise 0)

Elmåler 3 - Salg - KONSTANT

SALG


Tælleren viser den samlede energimængde leveret til elnettet (dvs. solcelleanlæggets produktion minus husstandens øjebliksforbrug)