REGLER PÅ EL-MARKEDET

Myndighederne har udarbejdet regler for el-markedet i Danmark. Reglerne trådte i kraft 1. april 2016 og blev indført på baggrund af et politisk ønske om at gøre det nemmere at være el-kunde og for at fremme konkurrencen på el-markedet. Det betyder, at de danske elforbrugere ikke længere skal have direkte kontakt til deres elnetselskab, men kun til deres elleverandør (også kaldet elhandler).

Hvad er forskellen på en elleverandør og et netselskab?
Elleverandøren er det selskab, du køber din el hos på det frie el-marked. Netselskabet, dvs. KONSTANT, driver, vedligeholder og udbygger det lokale elnet samt måler den el, der transporteres frem til din bolig.

Hvornår skal du kontakte din elleverandør/elhandler?
Efter 1. april 2016 er det din elleverandør, der opkræver samlet betaling for både el, transport, afgifter og offentlige forpligtelser. KONSTANT vil ikke længere sende dig regninger. Det er også din elleverandør, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din regning, priser, forbrug eller hvis du mangler strøm. Hvis du skal ansøge om reduceret elafgift ved elopvarmede boliger, skal du også fremadrettet kontakte din elleverandør.
KONSTANT vil stadig sørge for, at elnettet fungerer som det skal, som vi altid har gjort!

Hvornår skal du alligevel henvende dig til netselskabet?
Du skal kun henvende dig til KONSTANT, hvis det vedrører nytilslutning af f.eks. boliger eller solcelleanlæg, ønsker ledningsoplysninger, målerrelaterede emner eller spørgsmål om forsyningssikkerhed.
Kontakt også KONSTANT, hvis du ønsker rådgivning om energiforbrug eller vil søge tilskud til energibesparelser.

 

NRGi Net har skiftet navn til KONSTANT, men er stadig en del af NRGi-koncernen.