REGLER PÅ EL-MARKEDET

Myndighederne har udarbejdet regler for el-markedet i Danmark. Reglerne trådte i kraft 1. april 2016 og blev indført på baggrund af et politisk ønske om at gøre det nemmere at være el-kunde og for at fremme konkurrencen på el-markedet. Det betyder, at de danske elforbrugere ikke længere skal have direkte kontakt til deres elnetselskab, men kun til deres elleverandør (også kaldet elhandler).

Hvad er forskellen på en elleverandør og et netselskab?
Elleverandøren er det selskab, du køber din el hos på det frie el-marked. Netselskabet, dvs. KONSTANT, driver, vedligeholder og udbygger det lokale elnet samt måler den el, der transporteres frem til din bolig.

Hvornår skal du kontakte din elleverandør/elhandler?
Efter 1. april 2016 er det din elleverandør, der opkræver samlet betaling for både el, transport, afgifter og offentlige forpligtelser. KONSTANT vil ikke længere sende dig regninger. Det er også din elleverandør, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din regning, priser, forbrug eller hvis du mangler strøm. Hvis du skal ansøge om reduceret elafgift ved elopvarmede boliger, skal du også fremadrettet kontakte din elleverandør.
KONSTANT vil stadig sørge for, at elnettet fungerer som det skal, som vi altid har gjort!

Hvornår skal du alligevel henvende dig til netselskabet?
Du skal kun henvende dig til KONSTANT, hvis det vedrører nytilslutning af f.eks. boliger eller solcelleanlæg, ønsker ledningsoplysninger, målerrelaterede emner eller spørgsmål om forsyningssikkerhed.

Vil du vide mere om elmarkedet?
Læs mere om roller og opgaver på elmarkedet her, herunder energikoncerner, elnetselskaber, elhandlere og energinet.

KONTAKT DIN ELHANDLER OM DIN ELREGNING


Har du spørgsmål til din elregning, skal du kontakte din elhandler. Det er nemlig dem, der afgør, hvordan du afregnes for dit elforbrug.

Din elhandler kan oplyse dig om elpriser og dine muligheder for eksempelvis flexsafregning. Det er også hos elhandleren, du ansøger om reduceret elafgift, hvis din bolig er elopvarmet.

Din elhandler fremgår af din elregning.