OPDELT PÅ KUNDEKATEGORI

NETTARIFFER OG ABONNEMENTER - GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2020

Definition af kundekategori:

A-kunde: Elaftag over 15 mio. kWh pr. år eller tilsluttet på A-niveau**
B-kunde: Elaftag over 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på B-niveau**
C-kunde: Elaftag under 200.000 kWh pr. år eller tilsluttet på C-niveau**

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)      Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori Lav Høj Spids
A 0 Eltranspport       4.872  
Rabat (20 %)       -974  
Eltransport med rabat       3.898  

A
(A-høj)

Eltransport 1,46 2,53 3,89 4.872  
Rabat (20 %) -0,29 -0,51 -0,78 -974  
Eltransport med rabat 1,17 2,02 3,11 3.898  
A
(A-lav)  
Eltransport  2,23 3,83 5,67 3.744 4.800
Rabat* (20 %)  -0,45 -0,77 -1,13 -749 -960
Eltransport med rabat 1,78 3,06 4,54 2.995 3.840
B
(B-lav)  
Eltransport 4,66 8,86 13,68 1.692 2.748 
Rabat* (20 %)  -0,93 -1,77 -2,74 -338 -550 
Eltransport med rabat 3,73 7,09 10,94 1.354 2.198 
C   Eltransport 13,34 36,78 432 480
Rabat* (20 %)  -2,67 -7,36 -86 -96
Eltransport med rabat 10,67 29,42 346 384

  

Priser er inkl. moms Tariffer (øre/kWh)     Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori Lav Høj Spids
 C
  
Eltransport 16,68 45,98 540 600
Rabat* (20 %) -3,34 -9,20 -108 -120
Eltransport med rabat 13,34 36,78 432 480

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet KONSTANT Net A/S' elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder KONSTANT Net A/S i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. oktober 2020 til 31. december 2020 udbetales en samlet rabat på 19 mio. kr. svarende til en rabat på 20 %.

** Anmeldelse til Forsyningstilsynet er sket december 2018, men afventer fortsat endelig godkendelse.

LAV, HØJ OG SPIDSBELASTNING

TIDSDIFFERENTIERING AF TARIFFER

PRISELEMENTER FOR PRODUCENTER OG EGENPRODUCENTER - GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2020

Priser er ekskl. moms Rådighed*
(øre/kWh)
Produktionsmåler
(kr./år)
Produktionsabonnement
(kr./år)
Kundekategori     Kraftværk Vindmølle BEK 1063
A 0     4.836  
A (A-høj)     4.836  
A (A-lav) 2,47 2.712 3.720  
B (B-lav) 6,30 660 1.656  
C 12,26 396 396 264

* Undtagelse vedrørende rådighedsbetaling: Egenproducenter uden produktionsmåler har en fast årlig rådighedsbetaling på kr. 65,00.

TARIF OG ABONNEMENT FOR ELFORBRUG TIL KOLLEKTIV VARMEPRODUKTION - GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2020

 

Priser er ekskl. moms Tariffer
(øre/kWh)
      Abonnement
(kr./år)
Tidsdifferentiering  
 Kundekategori  Lav Høj Spids
A
Eltransport 0,64 1,71 3,07 4.838
Rabat* (20 %) -0,13 -0,34 -0,61 -968
Eltransport med rabat 0,51 1,37 2,46 3.870
B Eltransport 3,84 8,04 12,85 1.656
Rabat* (20 %) -0,77 -1,61 -2,57 -331
Eltransport med rabat 3,07 6,43 10,28 1.325