Lagkagediagram - Nettariffer abonnementer og gebyrer - KONSTANT

GEBYRER

KONSTANT følger Dansk Energis standardgebyrer. Gebyrerne er oprettet i DataHubben.

Alle beløb er ekskl. moms.

Se samlet oversigt over nettariffer og abonnementer fra 1. oktober 2020 til 31. december 2020 samt gebyrer pr. 1. januar 2018 (pdf)

Arkiv for ældre tariffer, abonnementer og gebyrer

 

DANSK ENERGIS STANDARD

GEBYRER - GÆLDENDE TIL OG MED 31. DECEMBER 2020

 

Gebyr - KONSTANT til kunde Kr. (ekskl. moms)
Betalingsaftale1  105
For sen betaling for erhvervskunde1, 3  310
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 720
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.135
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.400
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op 435
Nedlæggelse af målerinstallation  760
Nedtagning af måler  740
Oprettelse af mikro VE-anlæg  1.910
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385
Rykker til kunde ved for sen betaling1, 2 100
Udbringning af måler 240
Til elhandler via DataHub 
Aflæsningsbesøg 555
Besøg år med på afbrydelse (lukkebesøg)6 670
Fjernbetjent6 105
Fjernbetjent genåbning 105
Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid 260
Fogedforretning, udekører4 Efter regning
Opstart af fogedforretning5 790
Genopsætning af nedtaget måler 790
Genåbning 625
Genåbning for normal åbningstid 1.445
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990
Målerundersøgelse på stedet 785
Nedtagning af måler 700
Rykker for manglende selvaflæsning6 75
Skønnet aflæsning 65
Forgæves kørsel6 560
Direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler1, 3 310
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 100
 1. Disse gebyrer er i for Told- og Skattestyrelsen afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.
 2. Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse. 459 af 13. maj 2014.
 3. Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlig inddrivelsesomkostninger i af forsinket betaling.
 4. Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven
 5. Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
 6. Disse er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt, der er en del af det, der er en ledetring af i en restanceprocedure.

 

DANSK ENERGIS STANDARD

GEBYRER - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2021

Gebyr - KONSTANT til kunde Kr. (ekskl. moms)
Betalingsaftale1 260 
For sen betaling for erhvervskunde1, 3 310 
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.440
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op 660
Nedlæggelse af målerinstallation  770
Nedtagning af måler  950
Oprettelse af mikro VE-anlæg  2.250
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490
Rykker til kunde ved for sen betaling1, 2 100
Udbringning af måler 250
Til elhandler via DataHub 
Aflæsningsbesøg 500
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)6 870
Fjernbetjent6 140
Fjernbetjent genåbning 140
Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid 330
Fogedforretning, udekører4 Efter regning
Opstart af fogedforretning5 680
Genopsætning af nedtaget måler 960
Genåbning 650
Genåbning for normal åbningstid 1.270
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210
Målerundersøgelse på stedet 1.070
Nedtagning af måler 960
Forgæves kørsel6 720
Servicetekniker ved Fogedsager 1.010
Kontrolbesøg til installationen 830
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250
Direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler1, 3 310
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 100
 1. Disse gebyrer er i for Told- og Skattestyrelsen afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.
 2. Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse. 459 af 13. maj 2014.
 3. Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlig inddrivelsesomkostninger i af forsinket betaling.
 4. Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
 5. Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
 6. Disse er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt, der er en del af det, der er en ledetring af i en restanceprocedure.