Lagkagediagram - Nettariffer abonnementer og gebyrer - KONSTANT

GODKENDT AF ENERGITILSYNET

KONSTANTS TARIFMODEL

KONSTANT følger Dansk Energis tarifmodel 2.0 med en enkelt tilpasning vedrørende kundekategorisering. KONSTANTs tarifmodel er metodegodkendt af Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet).

Alle tariffer og abonnementer er oprettet i DataHubben.

 

Se samlet oversigt over nettariffer og abonnementer pr. 1. januar 2019 samt gebyrer pr. 1. januar 2018 (pdf.)

Se samlet oversigt over nettariffer og abonnementer pr. 1. juli 2019 samt gebyrer pr. 1. januar 2018 (pdf.)

Arkiv for ældre tariffer, abonnementer og gebyrer

OPDELT PÅ KUNDEKATEGORI

NETTARIFFER OG ABONNEMENTER - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2019

Definition af kundekategori:

A-kunde:     Elaftag over 15. mio. kWh pr. år
B-kunde:     Elaftag over 200.000 kWh pr. år
C-kunde:     Elaftag under 200.000 kWh pr. år

 

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori  Lav Høj Spids
A
(A-lav)
Eltransport 2,44 3,99 5,74 3.708 4.692
Rabat* (20,40 %) -0,50 -0,81 -1,17 -756 -957
Eltransport med rabat 1,94 3,18 4,57 2.952 3.735
B
(B-lav)  
Eltransport 4,94 9,15 13,89 1.656 2.652
Rabat* (20,40 %) -1,01 -1,87 -2,83 -338 -541
Eltransport med rabat 3,93 7,28 11,06 1.318 2.111
C
  
Eltransport  13,96 37,46 456 504
Rabat* (20,40 %)  -2,85 -7,64 -93 -103
Eltransport med rabat 11,11 29,82 363 401

  

Priser er inkl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori  Lav Høj Spids
 C
  
Eltransport  17,45 46,83 570 630
Rabat* (20,40 %) -3,56 -9,55 -116 -129
Eltransport med rabat 13,89 40,30 454 501

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet KONSTANTs elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder KONSTANT i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019 udbetales en samlet rabat på 36,6 mio. kr. svarende til en rabat på 20,40 %.

OPDELT PÅ KUNDEKATEGORI

NETTARIFFER OG ABONNEMENTER - GÆLDENDE FRA 1. JULI 2019

Definition af kundekategori:

A-kunde:     Elaftag over 15. mio. kWh pr. år
B-kunde:     Elaftag over 200.000 kWh pr. år
C-kunde:     Elaftag under 200.000 kWh pr. år

 

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori  Lav Høj Spids
A
(A-lav)
Eltransport 2,44 3,99 5,74 3.708 4.692
Rabat* (20,40 %) -0,39 -0,63 -0,91 -590 -746
Eltransport med rabat 2,05 3,36 4,83 3.118 3.946
B
(B-lav)  
Eltransport 4,94 9,15 13,89 1.656 2.652
Rabat* (20,40 %) -0,79 -1,45 -2,21 -263 -422
Eltransport med rabat 4,15 7,70 11,68 1.393 2.230
C
  
Eltransport  13,96 37,46 456 504
Rabat* (20,40 %)  -2,22 -5,96 -73 -80
Eltransport med rabat 11,74 31,50 383 424

  

Priser er inkl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori  Lav Høj Spids
 C
  
Eltransport  17,45 46,83 570 630
Rabat* (20,40 %) -2,78 -7,45 -91 -100
Eltransport med rabat 14,67 39,38 479 530

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet KONSTANTs elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder KONSTANT i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. juli 2019 til 30. december 2019 udbetales en samlet rabat på 28,3 mio. kr. svarende til en rabat på 15,90 %.

LAV, HØJ OG SPIDSBELASTNING

TIDSDIFFERENTIERING AF TARIFFER

PRISELEMENTER FOR PRODUCENTER OG EGENPRODUCENTER - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2019

Priser er ekskl. moms Rådighed*
(øre/kWh)
Produktionsmåler
(kr./år)
Produktionsabonnement
(kr./år)
Kundekategori     Kraftværk Vindmølle BEK 1063
A 2,38 2.652 3.672 -
B 6,28 684 1.620 1.152
C 12,46 420 420 300

* Undtagelse vedrørende rådighedsbetaling: Egenproducenter uden produktionsmåler har en fast årlig rådighedsbetaling på kr. 65,00.

TARIF OG ABONNEMENT FOR ELFORBRUG TIL KOLLEKTIV VARMEPRODUKTION - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2019

 

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement  
Tidsdifferentiering Forbrugere 
 Kundekategori  Lav Høj Spids
B
(B-lav)  
Eltransport 3,85 8,06 12,81 1.620
Rabat* (20,40 %) -0,79 -1,64 -2,61 -330
Eltransport med rabat 3,06 6,42 10,20 1.290

TARIF OG ABONNEMENT FOR ELFORBRUG TIL KOLLEKTIV VARMEPRODUKTION - GÆLDENDE FRA 1. JULI 2019

 

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement  
Tidsdifferentiering Forbrugere 
 Kundekategori  Lav Høj Spids
B
(B-lav)  
Eltransport 3,85 8,06 12,81 1.620
Rabat* (19,7 %) -0,61 -1,28 -2,04 -258
Eltransport med rabat 3,24 6,78 10,77 1.362