Lagkagediagram - Nettariffer abonnementer og gebyrer - KONSTANT

GODKENDT AF ENERGITILSYNET

KONSTANTS TARIFMODEL

KONSTANT følger Dansk Energis tarifmodel 2.0 med en enkelt tilpasning vedrørende kundekategorisering. KONSTANTs tarifmodel er metodegodkendt af Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet).

Alle tariffer og abonnementer er oprettet i DataHubben.

 

Se samlet oversigt over nettariffer og abonnementer pr. 1. juli 2018 samt gebyrer pr. 1. januar 2018 (pdf.)

Se samlet oversigt over nettariffer, abonnementer og gebyrer pr. 1. januar 2018 (pdf.)

 

Arkiv for ældre tariffer, abonnementer og gebyrer

OPDELT PÅ KUNDEKATEGORI

NETTARIFFER OG ABONNEMENTER - GÆLDENDE FRA 1. JULI 2018

Definition af kundekategori:

A-kunde:     Elaftag over 15. mio. kWh pr. år
B-kunde:     Elaftag over 200.000 kWh pr. år
C-kunde:     Elaftag under 200.000 kWh pr. år

 

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori  Lav Høj Spids
A
(A-lav)
Eltransport 2,72 4,40 6,27 3.540 4.440
Rabat* (19,7 %) -0,54 -0,87 -1,24 -697 -875
Eltransport med rabat 2,18 3,53 5,03 2.843 3.565
B
(B-lav)  
Eltransport 5,54 10,07 15,11 1.572 2.472
Rabat* (19,7 %) -1,09 -1,98 -2,98 -461 -724
Eltransport med rabat 4,45 8,09 12,13 1.262 1.985
C
  
Eltransport  15,23 40,15 468 504
Rabat* (19,7 %)  -3,00 -7,91 -92 -99
Eltransport med rabat 12,23 32,24 376 405

  

Priser er inkl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement (kr./år)
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
Kundekategori  Lav Høj Spids
 C
  
Eltransport  19,04 50,19 585 630
Rabat* (19,7 %) -3,75 -9,89 -115 -124
Eltransport med rabat 15,29 40,30 470 506

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet KONSTANTs elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder KONSTANT i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. juli 2018 til 31. december 2018 udbetales en samlet rabat på 36,5 mio. kr. Fra den 1. juli 2018 svarer det til en rabat på 19,7 %.

LAV, HØJ OG SPIDSBELASTNING

TIDSDIFFERENTIERING AF TARIFFER

PRISELEMENTER FOR PRODUCENTER OG EGENPRODUCENTER 2018

Priser er ekskl. moms Rådighed*
(øre/kWh)
Produktionsmåler
(kr./år)
Produktionsabonnement
(kr./år)
Kundekategori     Kraftværk Vindmølle BEK 1063
A 2,68 2.652 3.516 -
B 7,04 684 1.536 1.152
C 13,81 432 432 300

* Undtagelse vedrørende rådighedsbetaling: Egenproducenter uden produktionsmåler har en fast årlig rådighedsbetaling på kr. 65,00.

TARIF OG ABONNEMENT FOR ELFORBRUG TIL KOLLEKTIV VARMEPRODUKTION - GÆLDENDE FRA 1. JULI 2018

 

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement  
Tidsdifferentiering Forbrugere 
 Kundekategori  Lav Høj Spids
B
(B-lav)  
Eltransport 4,36 8,90 13,93 1.536
Rabat* (19,7 %) -0,86 -1,75 -2,75 -303
Eltransport med rabat 3,50 7,15 11,18 1.233