LEDNINGSOPLYSNINGER FOR PRIVATE

Spørg før du graver
Spørg i god tid!

Du kan som privat søge ledningsoplysninger hos KONSTANT for:

  • 60 kV højspændingskabler og luftledninger
  • 10/15 kV mellemspændingskabler
  • 0,4 kV lavspændingskabler og luftledninger

Bestil ledningsoplysning
Hvis du som privat har en professionel entreprenør til at udføre dit gravearbejde, gælder der regler der siger, at den der skal grave, er den der skal forespørge i LER-registret.

Hvis du som privat selv udføre dit gravearbejde, kan du søge via nedenstående skema.

Ekspeditionstiden for tegningsudlevering er normalt 3 arbejdsdage. Ved større anlægsarbejder må der påregnes længere ekspeditionstid.

Tegningerne skal være på arbejdsstedet og ved frigravning af kabler, skal kablerne besigtiges af KONSTANT, inden dækning påbegyndes.

Påvisning af elanlæg
I tvivlstilfælde kan forsyningsanlæg påvises på gravestedet, hvis der rettes henvendelse til KONSTANT, senest 3 arbejdsdage før påvisningen ønskes. Påvisning bestilles via mail (ledningsopl@konstant.dk) med reference til ordrenummer, som fremgår af tidligere fremsendt ledningsoplysning.

Påvisningen vil normalt ske mod betaling. I tilfælde af at KONSTANT vurderer, at elanlæg skal påvises, sker dette uden beregning.

Bemærk
Opstår der et akut behov for ledningsoplysning, er vores driftsvagt behjælpelig uden for normal åbningstid på telefon 7011 4509.

Vigtigt
Du skal være opmærksom på, at der findes 60 kV-kabler og luftledninger i forsyningsområdet, der ikke ejes af KONSTANT, og som ikke er på de udleverede tegninger. Oplysninger om disse fås ved henvendelse til ledningsejeren.

Samtidig gør vi opmærksom på, at der også findes kabler og luftledninger med højere spændingsniveau, som ikke er på de udleverede tegninger.

Læs mere i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr. 1112.

VÆR OPMÆRKSOM OG KEND RESPEKTAFSTANDENE

PAS PÅ LEDNINGERNE OG LIVET

Download den danske udgave af brochuren "Pas på ledningerne og livet".

Download the english version of the folder "Watch out Live lines and your safety".

BESTIL LEDNINGSOPLYSNINGER

Persondatapolitik

Persondatapolitik
Hvis du bruger kontaktformularer på hjemmesiden, herunder til bestilling af ledningsoplysninger, vil vi have brug for dit navn, din adresse, din e-mailadresse og telefonnummer., som er nødvendigt for at kunne behandle din anmodning og kontakte dig med svar på din forespørgsel, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Oplyser du andre personoplysninger i kontaktformularen, vil vi behandle disse oplysninger hvor nødvendigt til brug for besvarelse af din henvendelse. Din henvendelse slettes efter 1 år.

Læs mere om KONSTANTs håndtering af dine personoplysninger.