LER 2.0

LEDNINGSOPLYSNINGER

Spørg før du graver og spørg i god tid!

KONSTANT har ansvaret for at udlevere ledningsoplysninger for følgende elforsynings-anlæg:

  • 60 kV højspændingskabler og luftledninger.
  • 10/15 kV mellemspændingskabler.
  • 0,4 kV lavspændingskabler og luftledninger.

Bestilling af ledningsoplysninger
For alle gravearbejder, som ønskes igangsat inden for vores forsyningsområde, skal der via LER.dk forespørges om ledningsoplysninger. Dette krav er gældende for både privatpersoner og professionelle graveaktører.

Ledningsoplysninger skal være tilgængelige på arbejdsstedet, og ved frigravning af kabler skal kablerne besigtiges af KONSTANT, inden reetablering påbegyndes.

Påvisning af elforsyningsanlæg
I tvivlstilfælde kan forsyningsanlæg påvises på arbejdsstedet. Påvisning bestilles via mail (ledningsopl@konstant.dk) med reference til LER-sagsnummer. Vi vil bestræbe os på at udføre påvisningen hurtigst muligt efter indgået aftale.

Påvisningen vil normalt ske mod betaling.

Bemærk
Opstår der et akut behov for ledningsoplysning, er vores driftsvagt behjælpelig uden for normal åbningstid på telefon 7222 6500.

Vigtigt
Du skal være opmærksom på, at der findes 60 kV-kabler og luftledninger i forsyningsområdet, som ikke ejes af os, og som ikke er medtaget på ledningsoplysningerne.

Samtidig gør vi opmærksom på, at der også findes kabler og luftledninger på et højere spændingsniveau, som ikke er med i vores ledningsoplysninger.

Læs mere i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg.

Har du behov for yderligere hjælp i hverdagen henvises til LERs hjemmeside:

VÆR OPMÆRKSOM OG KEND RESPEKTAFSTANDENE

PAS PÅ LEDNINGERNE OG LIVET

Download den danske udgave af brochuren "Pas på ledningerne og livet".

Download the english version of the folder "Watch out Live lines and your safety".