DEN ELEKTRONISKE INSTALLATIONSBLANKET GØR DET LET OG HURTIGT AT TILMELDE INSTALLATIONER

TILMELDING AF INSTALLATIONER

På Dansk Energis hjemmeside finder du den elektroniske installationsblanket.

På forsiden af installationsblanketten findes link til en manual, der trinvis fører dig gennem udfyldelsen af blanketten.

Gå til tilmeldingsblanketten

Bemærk
Funktionen virker kun, hvis du på denne side accepterer pop-up-vinduer. Marker: "Tillad altid pop-up vinduer fra dette websted" via højreklik i Pop-up-beskeden øverst.

Adresser
Ved nytilmelding af bolig og erhverv SKAL adressen kunne valideres i Danmarks adresser, før installationen kan oprettes.

Ved tilmelding af midlertidige installationer samt tekniske installationer som gadelys, trafikanlæg, pumpe og elhegn m.m. angives nærmeste validerede adresse, og placering angives i bemærkning.

Behandling af blanketter
KONSTANT behandler "rutinesager" inden for 3 arbejdsdage. Hvis der er tale om større og mere komplekse sager, orienteres installatøren omkring den forventede behandlingstid.

For at sikre en hurtig sagsbehandling opfordres installatøren til hurtigst muligt at:

  • Kontrollere, om der er tilslutningsmulighed i det ønskede kabelskab
  • Vedhæfte situationsplan/tegninger af byggeriet
  • Sikre sig at fremsendte kundedata er korrekte
  • Ved installationer over 63A at vedhæfte dokumentation af målersektionen

Specielt for tilmelding af produktionsanlæg:

  • Vedhæfte stamdatabilag og dokumentation til installationsblanketten
  • Måler og installationsnummer SKAL oplyses hvis anlægget tilsluttes eksisterende installation

Fællesregulativet
Fællesregulativet er udarbejdet med henvisning til bekendtgørelse nr. 232 af 21.03.18 Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Fællesregulativet kan downloades her

Elinstallatøren skal være opmærksom på, at KONSTANT har supplerende bestemmelser i forhold til gældende Fællesregulativ. De supplerende/ændrende bestemmelser fremgår af selskabets Tilslutningsbestemmelser.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Installationsafdelingen på 7929 2620 eller e-mail: installationsafdelingen@konstant.dk for nærmere oplysninger.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.