SPECIFIKATION

KRAV TIL NYE STIKLEDNINGER, INDGANGSFELTER OG KABELKRAV - LEVERINGSOMRÅDE NORD

KONSTANTs leveringsområde Nord

I forbindelse med udførsel af nye stikledninger, indgangsfelter og kabelgrave i KONSTANTs leveringsområde Nord bruges specifikationer og vejledninger i vores dokument "KSB-N-015.20 Information om generelle krav for transformerstationer, stikledninger og hovedtavler".

Specifikationerne skal følges i den udstrækning, det er muligt.

Alle afvigelser fra specifikationen skal godkendes af KONSTANT.

Det må forventes at dokumentet revideres årligt.

Det er bygherrers ansvar, at der projekteres efter den seneste version.

KONSTANTs leveringsområde Syd

Afsnit 5 i "KSB-N-015.20 Information om generelle krav for transformerstationer, stikledninger og hovedtavler" finder ikke anvendelse i KONSTANTs leveringsområde Syd. Der ejer og etablerer bygherre selv stikledningen samt foretager overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af denne.