NRGi Net - Overdragelse af stikledning

OVERDRAG EJERSKABET OG DET ØKONOMISKE ANSVAR

STIKLEDNING

Er du grundejer i det mørkegrå område på kortet, kan du med fordel overdrage ejerskab og ansvar for din stikleding til KONSTANT. Det eneste du skal gøre er at udfylde og sende formularen nederst på siden. Husk at have din regning parat, da du skal bruge dit aftagenummer og installationsnummer.

De fleste kunder hos KONSTANT behøver ikke tage stilling til deres stikledning. Kunder i det røde område på kortet hørte nemlig under Århus Kommunale Værker før fusionen i 2000. I det område har det altid været netselskabet (KONSTANT), der har ejet og haft ansvaret for stikledningen.

Er du derimod grundejer i det mørkegrå område, står du selv som ejer af stikledningen og har dermed selv det økonomiske ansvar, hvis der sker noget med stikledningen. Omtrent 5.000 kunder i det mørkegrå område har allerede benyttet sig af muligheden for gratis at overdrage ansvaret for stikledningen til KONSTANT. Du har muligheden for at gøre det samme og dermed slippe for at betale, hvis stikledningen bliver skadet ved ælde eller slid, f.eks. ved at en sten gnaver hul på isoleringen.

Det med småt
Vær opmærksom på, at kunden betaler tilslutningsbidrag for nettilslutning og nyetablering, jf. Tilslutningsbestemmelsernes pkt. 3.1.

Hvis kunden ønsker flytning eller ændring af stikledningen, betaler kunden de hermed forbundne omkostninger, jf. Tilslutningsbestemmelsernes pkt. 3.2.4.

Ved overdragelse af stikledningen, jf. Tilslutningsbestemmelserne pkt. 3.2.1, erklærer den, der overdrager, at stikledningen overdrages i fejlfri og lovlig stand, samt at stikledningen ikke er etableret over fremmed matrikel uden fornøden tilladelse.

Stikledninger udført som luftledning/hængekabel kan ikke overdrages i eksisterende udformning. Netselskabet tilbyder at kabelægge stikledningen i forbindelse med overdragelsen til en særlig pris, jf. Tilslutningsbestemmelserne pkt. 3.2.

 

  TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

 

 

STIKLEDNING

EJERSKAB I FORHOLD TIL EJENDOMSVÆRDI

Nu tænker du sikkert - Er der da slet ingen fordele ved selv at stå som ejer og ansvarlig for stikledningen? Men svaret er nej.

Den kan ikke sælges og har ingen indflydelse på ejendommens værdi. Udgifter og besvær er faktisk det eneste, man kan få ud af selv at stå som ejer og ansvarlig for stikledningen. KONSTANT står for alle nye stikledninger.

Efter en afgørelse i Energiklagenævnet står det klart, at det også fortsat er KONSTANT, der har ansvaret for at udføre alle nye stikledninger og ændringer af eksisterende i forsyningsområdet.

En indsigelse til Energitilsynet har i to år skabt tvivl om denne praksis, men den øverste instans, som er Energiklagenævnet, har nu slået fast, at stikledningen er KONSTANTs ansvar i nye installationer. Kendelsen åbner også for, at KONSTANT-kunder, der tidligere hørte under ARKE eller de kommunale elselskaber i Grenå og Ebeltoft igen frit kan overdrage vedligeholdelsespligten for deres stikledninger til KONSTANT.

Kunder, der tidligere hørte under ÅKV (Århus Kommunale Værker), har aldrig selv skullet vedligeholde stikledningen, og det ændrer kendelsen ikke ved. Kunder i det tidligere ENHO kan ikke på nuværende tidspunkt overdrage deres stikledninger til KONSTANT.

OVERDRAG STIKLEDNING

Bemærk

Overdragelse af stikledning er i øjeblikket ikke er muligt for gamle Energi Horsens-kunder.

Persondatapolitik
Ønsker du at overdrage en stikledning til KONSTANT A/S via vores hjemmeside, beder vi om dit navn, adresse, aftagenr., installationsnr., tlf.nr. og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan overdrage stikledningen og kontakte dig med eventuelle spørgsmål herom,, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Anmodningen med dine oplysninger slettes 3 år efter overdragelsen.

Læs mere om KONSTANTs håndtering af dine personoplysninger.