RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL OMLÆGNING FRA LUFTSTIKLEDNING TIL KABELSTIKLEDNING

OMLÆGNING FRA LUFT TIL KABEL

KONSTANT i Horsens yder tilskud til forbrugerne ved kabellægning af stikledninger.

Tilskuddet er et led i en langsigtet strategi for kabellægning af forsyningsnettet.

Følgende regler gør sig gældende:

  • Ved nedtagning af en luftstikledning ydes et tilskud på 1.000 kr. pr. mastespænd
  • Tilskuddet gives for hvert luftledningsspænd der erstattes af kabel 
  • Eventuelle rørunderføringer i offentlige veje udføres og betales af KONSTANT

I forbindelse med tilskudsordningen stilles følgende betingelser:

  • Omlægningen skal ske gennem henvendelse til en autoriseret el-installatør 
  • Af hensyn til KONSTANTs planer om ændringer på ledningsanlæggene, skal tilslutning af nye jordkabelstik ske efter KONSTANTs anvisning 
  • Forbrugere med ét installationsnummer, der forsynes gennem 2 stikledninger, skal være indstillet på at sammenlægge installationen under én måler 
  • Rørføring under offentlig vej betales af KONSTANT
  • Master og andet materiel fra luftstikledninger tilhører KONSTANT og nedtages uden udgift for forbrugeren. Stikledninger må ikke fjernes af installatøren uden aftale med KONSTANT
  • Udvidelse af 2 leder luftstik til 4 leder luftstik samt etablering af 4 leder luftstik (herunder luftkabel) til nye forbrugere vil herefter ikke udføres eller blive accepteret 
  • Der er indgået en aftale mellem elinstallatørerne og KONSTANT om en fast pris for udskiftning af stikledningssikringer

Kontakt installationsafdelingen på 7929 2620 eller e-mail: installationsafdelingen@konstant.dk for flere oplysninger.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.