NULLINGSTILLADELSER

KONSTANT

På denne side finder du informationer vedrørende krav til nullingstilladelser i KONSTANTs leveringsområde.

NULLINGSTILLADELSE TIL BYGGESTRØM

Byggestrøm – tilsluttet som TN-system:
Der vil ikke være mulighed for at tilslutte byggestrøm som TN-system (nullings-tilladelse).

ÆNDRING AF NULLINGS-TILLADELSER I AARHUS

KONSTANT udfører løbende renovering af 0,4kV-nettet i Aarhus. KONSTANT har i den forbindelse vurderet risikoen ved at give nullings-tilladelse fra kabelskabe (TN-system), og det vil derfor ikke længere være muligt at få tilladelse til nulling i kabelskabe i Aarhus.

Ovenstående er gældende for alle nye stikledninger, som etableres fra kabelskabe. Eksisterende kunder, som allerede har en nullings-tilladelse, vil ikke blive berørt, med mindre stikledningen skal udskiftes.
En evt. dispensation gives i henhold til Bekendtgørelse, BEK nr. 1082 af 12/07/2016, § 27.

Retningslinier:
Tilslutning i transformerstation:
Dispensation for TN-system (nullling) kan kun overvejes for installationer, der tilsluttes direkte i transformerstationer. Dette er gældende for både nye og eksisterende installationer.
Ønskes installationen tilsluttet som TN-system, skal der søges dispensation via KONSTANT’s elektroniske Installationsblanket. Herefter vil KONSTANT undersøge mulighed for at give dispensation til TN-system (nullings-tilladelse).

Eksisterende tilslutning i kabelskab:
Ved stikledninger som bliver udskiftet i forbindelse med renovering af hovedtavler, og ved byggerier hvortil der etableres nye stikledninger, er det ikke muligt at få nullings-tilladelse ved tilslutning i kabelskabe.

Eksisterende stikledning, hvor hovedtavlen udskiftes, uden at stikledning bliver forlænget og/eller udskiftet og hvor der er givet en skriftlig nullings-tilladelse, vil det forsat være mulighed for nulling.
Ved spørgsmål om der forefindes nullings-tilladelse til eksisterende bolig, kontaktes KONSTANT for afklaring vedr. installationen.