MÅLING I INDUSTRIINSTALLATIONER

KONSTANT tilbyder forskellige ydelser i forbindelse med måling i industriinstallationer.

Måleopgaver efter regning
KONSTANT tilbyder en række forskellige målinger for analyse af spændingskvalitet.

Anvendelse af data i CTS-anlæg eller i forbindelse med energiovervågning
KONSTANT tilbyder ikke pulsudgang fra elmålere.

I stedet tilbydes det at levere måledata elektronisk via en forespørgsel på tællerstande (Registeraflæsninger) og kvarters-forbrug (tidsserier). Denne service etableres mod gebyr og rekvireres ved henvendelse til Installationsafdelingen.

Teknisk set anvendes en REST-service (representational state transfer). Du kan læse mere om servicen her.

Målere efter afregningsmålere
Levering af målere til brug efter afregningsmåler (f.eks. fordelingsmålere til kollektiv afregnede installationer m.m.).

Kontrol af afregningsmåler efter ønske fra kunde
Ønsker kunden at få kontrolleret afregningsmåleren, skal kunden kontakte sin elhandler.
Lever måleren op til KONSTANTs leveringsbestemmelser samt lovgivning, betaler kunden et gebyr.

Er du i tvivl, kan du kontakte KONSTANTs installationsgruppe på 7929 2620 eller e-mail: installationsafdelingen@konstant.dk

NRGi Net har skiftet navn til KONSTANT, men er stadig en del af NRGi-koncernen.