MÅLING I INDUSTRIINSTALLATIONER

KONSTANT tilbyder forskellige ydelser i forbindelse med måling i industriinstallationer.

Måleopgaver efter regning
KONSTANT tilbyder en række forskellige målinger for analyse af spændingskvalitet.

Anvendelse af data i CTS-anlæg eller i forbindelse med energiovervågning
KONSTANT tilbyder ikke pulsudgang fra elmåler.

Tidligere har KONSTANT tilbudt at levere måledata elektronisk via en forespørgsel på tællerstande (registeraflæsninger) og kvarters-forbrug (tidsserier). Denne service er som følge af overgang til Engrosmarkedet blevet udfaset og tilbydes derfor ikke mere.

I stedet kan forbrug hentes elektronisk via Eloverblik.dk eller ved at registrere pulser fra lysdioden på målerens front. Læs mere om mulige løsninger her.

Kontrol af afregningsmåler efter ønske fra kunde
Ønsker kunden at få kontrolleret afregningsmåleren, skal kunden kontakte sin elhandler.
Lever måleren op til KONSTANTs leveringsbestemmelser samt lovgivning, betaler kunden et gebyr.

Er du i tvivl, kan du kontakte KONSTANTs installationsgruppe på 7929 2620 eller e-mail: installationsafdelingen@konstant.dk

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.