MÅLING I INDUSTRIINSTALLATIONER

Anvendelse af data i CTS-anlæg eller i forbindelse med energiovervågning
KONSTANT tilbyder pulsudgang fra elmåleren mod betaling af faktiske omkostninger for etablering.

På installationer med direkte måling, kan det yderligere være nødvendigt at skifte elmåleren først. Pris for udskiftning af måler, på kundens foranledning, findes her.

Etablering af pulsmåling bestilles via www.installationsblanket.dk.

Det er IKKE muligt at anvende M-BUS på KONSTANTs målere.

Det er forsat muligt at hente sit forbrug elektronisk via Eloverblik.dk eller ved at registrere pulser fra lysdioden på målerens front. Læs mere om mulige løsninger her.

Kontrol af afregningsmåler efter ønske fra kunde
Ønsker kunden at få kontrolleret afregningsmåleren, skal kunden kontakte sin elhandler.

Lever måleren op til KONSTANTs leveringsbestemmelser samt lovgivning, betaler kunden et gebyr.

Er du i tvivl, kan du kontakte KONSTANTs installationsgruppe på 7929 2620 eller e-mail: installationsafdelingen@konstant.dk

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.