LEDNINGSOPLYSNINGER FOR FAGFOLK

Spørg før du graver
Spørg i god tid!

Du skal som rådgiver/graveaktør søge ledningsoplysninger hos KONSTANT for:

  • 60 kV højspændingskabler og luftledninger
  • 10/15 kV mellemspændingskabler
  • 0,4 kV lavspændingskabler og luftledninger

Bestil ledningsoplysning
Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål, skal rekvirere ledningsoplysning gennem LER-registret.

Ekspeditionstiden for tegningsudlevering er normalt 3 arbejdsdage. Ved større anlægsarbejder må der påregnes længere ekspeditionstid.

Tegningerne skal være på arbejdsstedet og ved frigravning af kabler, skal kablerne besigtiges af KONSTANT, inden dækning påbegyndes.

Påvisning af elanlæg
I tvivlstilfælde kan forsyningsanlæg påvises på gravestedet, hvis der rettes henvendelse til KONSTANT om dette senest 3 arbejdsdage, før påvisningen ønskes. Påvisningen bestilles via mail (ledningsopl@konstant.dk) med reference til det LER-ordrenummer, som fremgår af tidligere fremsendt ledningsoplysning.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

Påvisningen vil normalt ske mod betaling. I tilfælde af at KONSTANT vurderer, at elanlæg skal påvises, sker dette uden beregning.

Bemærk
Opstår der et akut behov for ledningsoplysning, er vores driftsvagt behjælpelig uden for normal åbningstid på telefon 7011 4509.

Vigtigt 
Du skal være opmærksom på, at der findes 60 kV-kabler og luftledninger i forsyningsområdet, der ikke ejes af KONSTANT, og som ikke er på de udleverede tegninger. Oplysninger om disse fås ved henvendelse til ledningsejeren.

Samtidig gør vi opmærksom på, at der også findes kabler og luftledninger med højere spændingsniveau, som ikke er på de udleverede tegninger.

Læs mere i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr. 1112.

 

VÆR OPMÆRKSOM OG KEND RESPEKTAFSTANDENE

PAS PÅ LEDNINGERNE OG LIVET

Download den danske udgave af brochuren "Pas på ledningerne og livet".

Download the english version of the folder "Watch out Live lines and your safety".