KONSTANT

INFORMATION TIL ELINSTALLATØRER

I 2019 konkurrenceudsatte KONSTANT sine forsyningsaktiviteter via et EU-udbud. Ud fra en vurdering af økonomi, referencer, kapacitet mv. vandt Kemp & Lauritzen A/S udbuddet, og de er således kontraktligt forpligtiget til at udføre alle opgaver vedrørende:

  • 10k/15kV forsyningsanlæg, nye anlæg og drift
  • 0,4kV forsyningsanlæg, nye anlæg og drift
  • Opsætning af direkte målere

Hvis du er i tvivl eller har input til dette samarbejde, er du velkommen til at kontakte installationsafdelingen på 7929 2620 eller installationsafdelingen@konstant.dk.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.